BĒRNIEM (3-18)

NODARBĪBAS GRUPĀ

Uz visām nodarbībām nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās vismaz vienu nedēļu iepriekš. LĪNA patur sev tiesības atcelt nodarbības, uz kurām nav pietiekams pieteikumu skaits, par to iepriekš brīdinot telefoniski.

Iespējams pieteikties arī uz nodarbībām, kurām vēl nav izsludināts noteikts laiks. Šie pieteikumi tiks ņemti vērā, plānojot tuvāko mēnešu notikumus.

 

Caur spēli uz attīstību!

Grupas spēļu nodarbības 7 - 8 gadus veciem bērniem. Caur spēli uz attīstību! Bērns pirmsskolas un sākumskolas vecumā bieži vien caur spēli un prasmi spēlēties mācās draudzēšanos un komunikāciju ar apkārtējiem, spēju regulēt un piemēroti situācija...

Nenopietni par nopietno

Aktīvas nodarbības bērniem vecumā no 5­ līdz 6 gadiem Ja Tu audzini piecgadnieku vai sešgadnieku, beidzot pie mums ir jautras un vērtīgas nodarbības tieši šī vecuma bērniem! Nodarbību mērķis ir mācīt bērniem sociālās prasmes, kas palīdzētu viņiem i...