Spēļu grupa vecākiem ar 3-4 gadus veciem bērniem

Spēļu grupa vecākiem kopā ar bērniem.

Spēlēm un rotaļām ir būtiska nozīme bērna dzīvē. Caur tām bērns iepazīst pasauli un sevi, tās var palīdzēt iepazīt un izreaģēt dažādas emocijas, spēle ir arī brīnišķīgs veids, kā vecākiem atjaunot kontaktu ar bērnu un piedzīvot abpusēju tuvību. 
Spēļu grupas nodarbībās būs gaidīti vecāki kopā ar saviem 3-4 gadus veciem bērniem uz kopīgām aktivitātēm sestdienas rītos. Darbā tiks izmantoti Theraplay metodes principi, pārsvarā vecāki darbosies ar saviem bērniem, kā arī dažas aktivitātes būs plānotas bērniem, lai tie mijiedarbotos savā starpā.
Grupas mērķis ir veicināt drošo piesaisti starp vecākiem un bērniem, kā arī veicināt un attīstīt bērnu emociju regulāciju un pašvērtējumu.
Vecākiem būs iespēja:

  • Piedzīvot savu bērnu grupā un veltīt viņam/-ai nedalītu uzmanību,
  • Mācīties pielāgoties bērna tempam,
  • Labāk izprast bērna uzvedību un principus, kā palīdzēt bērnam noregulēties,
  • Veicināt bērna sociālās prasmes.

Grupas aktivitātes būs viegli pārnesamas uz ikdienu un izmantojamas, lai radītu vairāk prieka attiecībās ar bērnu, kā arī atvieglotu emocionāli grūtas situācijas.
Nodarbības ilgums paredzēts līdz 60 minūtēm (30-40 minūtes aktīvā darbošanās kopā ar bērnu, 10-15 minūtes iespēja
vecākiem izteikt savas sajūtas, pārdomas par piedzīvoto).
Pirms nodarbību cikla uzsākšanas paredzēta 1,5 h ilga tikšanās vecākiem, kurā vecāki tiks iepazīstināti ar Theraplay metodi un nodarbību plānu, kā arī vecākiem būs iespēja padalīties par savām gaidām un grūtībām, ko piedzīvo ikdienā ar savu bērnu. Plānota 2.10. no plkst. 18:00-19:30.

Nodarbības tiks filmētas.

Pēc nodarbību cikla, katram vecākam būs iespēja tikties uz individuālu sarunu (20-30 min ) ar grupas vadītāju.

Grupu vada psiholoģe Līga Bernāte.

Nodarbības notiks sestdienu rītos no 5. oktobra pulksten. 10:00-11:00. Kopā 12 tikšanās reizes – pirmās trīs ik pēc nedēļas, pēc tam reizi divās nedēļās.

Samaksa par visu nodarbību ciklu 250 EUR, ir iespēja maksājumu veikt 2 daļās pa 135 EUR (pirms pirmās un septītās nodarbības).

Pietiekties