BĒRNIEM (3-18)

Theraplay

Theraplay® ir bērna un ģimenes terapija, kas izstrādāta ASV, Čikāgā, ar mērķi uzlabot bērna un vecāku piesaisti, bērna emociju regulāciju, pašvērtējumu un uzticēšanos citiem, kā arī veicināt pozitīvu bērna iesaistīšanos attiecībās ar citiem cilvēkiem.

Theraplay ir fiziska un jautra, fokuss ir uz ‘’šeit un tagad” notiekošo, nevis pagātni. Pārsvarā tiek darīts nevis runāts. Terapijas laikā daudz tiek izmantoti pieskārieni. Metodes jeb “spēles”, kas tiek izmantotas nodarbībā, vecākiem iesaka arī izmantot mājās, ikdienā.

Theraplay ir īstermiņa psihoterapija. Tā visbiežāk ilgst 26 nedēļas, katra sesija tiek plānota un pieskaņota bērna vajadzībām un attīstības līmenim. Terapijas sesijas tiek filmētas un starpsesijās kopā ar vecākiem tiek pārspriests padarītais un precizēti mērķi.

Theraplay metodi var izmantot sākot no dzimšanas, visefektīvākā tā ir pirmsskolas vecuma bērniem, tomēr veiksmīgi tā tiek izmantota arī darbā ar vecākiem bērniem un pat pusaudžiem.

Šī metode ieteicama:

  • Ja vecākiem ir grūtības bērna audzināšanā un nepieciešams veicināt pozitīvas savstarpējās attiecības;
  • Ja bērnam ir izveidojusies nedroša piesaiste – bērns netic sev, citiem pasaulei;
  • Ja bērnam ir grūtības regulēt emocijas;
  • Ja bērns ir agresīvs, dusmīgs, grūti kontaktējas ar citiem, ir pārlieku aktīvs vai arī pretojas visam jaunajam;
  • Ja bērnam ir autisms vai autisma spektra traucējumi;
  • Bērniem, kuri zaudējuši emocionālu saikni ar vecākiem;
  • Audžuģimenēm un adoptētiem bērniem;
  • Ja bērns ir pārcietis traumu.

Theraplay metodi savā darbā izmanto psiholoģes: