KĀ NEIZLUTINĀT MAZU BĒRNU?

Par kursu

Daudzu jauno vecāku bažas, audzinot bērnu, ir par to, vai pārāk lielas rūpes nenodarīs mazajam pāri. Vecāki ir satraukti par to, ka pievēršoties bērna vajadzībām pārāk daudz un bieži, viņš prasīs vēl un vēl, un ka tas var kļūt pārmērīgi. Visbeidzot vecāki mēdz saskarties arī ar apkārtējo kritiku un biedēšanu: “Neņem uz rokām tik daudz, pieradīs!” vai “Izliecies, ka nedzirdi to čīkstēšanu, citādāk čīkstēs visu laiku.” Cik šādas bažas ir pamatotas? Kas īsti ir izlutināšana un ar ko tā atšķiras no audzināšanas, kas respektē bērna vajadzības?

Ieskats šajā tēmā un atbildes uz vecāku jautājumiem psiholoģes Vitas Kalniņas video lekcijā.

Video lekcijas garums 1 h 29 min.

*Šis ir tiešsaistes vebināra ieraksts. Video lekcijas laikā ir iespējami nelieli tehniski traucējumi, kas neietekmē video lekcijas saturu.

Video lekcija būs pieejama Jūsu lina.lv konta sadaļā Manas piekļuves 30 dienas no pasūtījuma apstiprināšanas brīža. 

Vairāk...

Saturs

Video

  • KĀ NEIZLUTINĀT MAZU BĒRNU?
    01:28:50