Psiholoģijas pamati vecākiem

Saturs

Ievads

  • Ievads
    04:51

1. lekcija “Piesaiste bērnu un vecāku attiecībās”

2. lekcija “Vecāku lomas apguve un audzināšanas stili”

3. lekcija “Bērna un vecāku vajadzības”

4. lekcija “Bērna psihoemocionālā attīstība un temperaments”

5. lekcija “Bērna uzvedība un disciplinēšana”

6. lekcija “Pāra attiecības ģimenē ar mazu bērnu”

7. lekcija “Bērna spēlēšanās”

8. lekcija “Citi cilvēki bērna dzīvē”

9. lekcija “Vecāku emocijas. Stress un tā profilakse”

Pieteikties apliecinājumam par kursa noklausīšanos