BEGIN:VCALENDAR VERSION:2.0 PRODID:-//Līna - ECPv4.9.2//NONSGML v1.0//EN CALSCALE:GREGORIAN METHOD:PUBLISH X-WR-CALNAME:Līna X-ORIGINAL-URL:https://lina.lv X-WR-CALDESC:Events for Līna BEGIN:VEVENT DTSTART;TZID=UTC+2:20190715T180000 DTEND;TZID=UTC+2:20190715T200000 DTSTAMP:20190618T062123 CREATED:20170605T151101Z LAST-MODIFIED:20190610T044359Z UID:9475-1563213600-1563220800@lina.lv SUMMARY:Gatavošanās bērnudārza gaitām DESCRIPTION:\n\nNodarbība par bērna un sevis gatavošanu bērnudārza gaitām \nNodarbībā pārrunāsim tādas tēmas kā: \n\nAr ko katram no ģimenes – bērnam\, mammai un tētim\, būtu jātiek galā\, sākoties bērna bērnudārza apmeklējumam?\n Adaptācijas periods – tā dažādās īpatnības. Ko savlaicīgi varētu darīt\, lai adaptācija noritētu vieglāk?\n Atvadīšanās rituāli. Asaras – kā uz tām reaģēt un ko tās mums saka.\n\nSemināru vada psiholoģe Dace Čible. \nSamaksa EUR 30.00\, pārim – EUR 50. \nLai pieteiktos nodarbībai\, Jūs varat iegādāties biļeti uz nodarbību šajā lapā vai arī aizpildīt pieteikuma anketu un veikt samaksu pirms nodarbības centrā Līna. \n\n\n URL:https://lina.lv/event/gatavosanas-bernudarza-gaitam/ LOCATION:Ģimenes psiholoģijas centrs LĪNA\, Miera iela 17-4\, Rīga\, LV-1001 GEO:56.9622652;24.1304286 X-APPLE-STRUCTURED-LOCATION;VALUE=URI;X-ADDRESS=Ģimenes psiholoģijas centrs LĪNA Miera iela 17-4 Rīga LV-1001;X-APPLE-RADIUS=500;X-TITLE=Miera iela 17-4:geo:24.1304286,56.9622652 CATEGORIES:Nodarbības centrā Līna ATTACH;FMTTYPE=image/jpeg:https://lina.lv/wp-content/uploads/child-1864718_640.jpg END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTART;TZID=UTC+2:20190805T180000 DTEND;TZID=UTC+2:20190805T200000 DTSTAMP:20190618T062123 CREATED:20170302T035732Z LAST-MODIFIED:20190521T111726Z UID:9119-1565028000-1565035200@lina.lv SUMMARY:Veiksmīga sadarbība ar bērnu jeb disciplīna bez sodiem DESCRIPTION:3 nodarbību cikls \nPat visharmoniskākajās\, jaukākajās un mīlestības pilnajās ģimenēs reizēm vecākiem ir grūti tik galā ar bērniem. Bērnu uzvedība viņus mēdz gan aizkaitināt\, gan sadusmot\, reizēm par aizvainot vai padarīt bezspēcīgus.  \nJautājums par bērnu disciplinēšanu agrāk vai vēlāk parādās visās ģimenēs – kas ir tas ko mēs darām pareizi\, ko varbūt nevajadzētu darīt\, lai nenodarītu bērnam pāri\, kā izvēlēties efektīvākās disciplinēšanas metodes? Kāpēc bērni izvēlas uzvesties slikti? Vai disciplīna vispār ir vajadzīga\, ko tā sniedz bērnam?  \nTēmas\, ko apskatīsim:  \n\n\nBērnu pamatvajadzības un to saistība ar slikto uzvedību; \n\n\nKā dažādas vecāku attieksmes ietekmē bērnu; \n\n\nSodu un disciplīnas salīdzinājums; \n\n\nKā disciplinēt bērnu ar cieņu; \n\n\nKāpēc uz vienu bērnu iedarbojas vienas metodes\, bet uz citu nē; \n\n\nIedrošinājums un uzslavas. \n\n\nGrupu vadīs psiholoģe Dace Čible darba dienu vakaros no plkst. 18.00-20.00.\, kopā 3 nodarbības. \nJauns nodarbību cikls no 05.08.2019 (3 pirmdienu vakari – 05.08.\, 12.08.\, 19.08.) no plkst. 18.00-20.00. \nSamaksa par visām nodarbībām vienam – EUR 80.00\, pārim – EUR 120.00. Maksājumu nav iespējams dalīt. \nLai pieteiktos nodarbībai\, Jūs varat iegādāties biļeti uz nodarbību šajā lapā vai arī aizpildīt pieteikuma anketu un veikt samaksu pirms nodarbības centrā Līna. \n URL:https://lina.lv/event/veiksmiga-sadarbiba-ar-bernu-jeb-disciplina-bez-sodiem/ LOCATION:Ģimenes psiholoģijas centrs LĪNA\, Miera iela 17-4\, Rīga\, LV-1001 GEO:56.9622652;24.1304286 X-APPLE-STRUCTURED-LOCATION;VALUE=URI;X-ADDRESS=Ģimenes psiholoģijas centrs LĪNA Miera iela 17-4 Rīga LV-1001;X-APPLE-RADIUS=500;X-TITLE=Miera iela 17-4:geo:24.1304286,56.9622652 CATEGORIES:Nodarbības centrā Līna ATTACH;FMTTYPE=image/jpeg:https://lina.lv/wp-content/uploads/child-parent-final.jpg END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTART;TZID=UTC+2:20190806T183000 DTEND;TZID=UTC+2:20190806T203000 DTSTAMP:20190618T062123 CREATED:20170426T125249Z LAST-MODIFIED:20190605T101817Z UID:9311-1565116200-1565123400@lina.lv SUMMARY:Bērna emocionālā audzināšana DESCRIPTION:Vecāku apmācību grupa “Bērna emocionālā audzināšana” par bērnu no dzimšanas līdz 7 gadu vecumam \nPiedalīšanās apmācību grupā palīdzēs jums labāk izprast savu bērnu\, uzzināt vairāk par bērnu attīstību un bērnu audzināšanas principiem\, tikt galā ar bērnu emocionālām vai uzvedības grūtībām. \nPiedalīšanās grupas nodarbībās ir daudz vairāk par grāmatas izlasīšanu vai informatīvas filmas noskatīšanos\, jo būtisks ieguvums ir vecāku savstarpējā dalīšanās pieredzē\, kā arī psiholoģes atbalsts jauno prasmju apgūšanā katram grupas dalībniekam. \nTiks aplūkotas tādas tēmas kā: \n\nBērnu attīstība un temperaments;\nPozitīva pašvērtējuma veicināšana;\nValodas spēju attīstības veicināšana;\nSpēles\, spēlēšanās loma bērna attīstībā;\nEmociju pašregulācija;\nEmpātijas attīstības veicināšana;\nKoncentrēšanās spēju veicināšana;\nUzvedības problēmas un veidi kā uzlabot bērnu uzvedību.\n\nNodarbībās būs iespējams: \n\n Uzzināt vairāk par bērnu attīstību\, spējām un to\, kā veicināt šo spēju attīstību;\nPilnveidot zināšanas par audzināšanas principiem;\nIzprast saikni starp pašu vecāku bērnības pieredzi un viņu izmantotajām audzināšanas metodēm;\nIegūt praktiski pielietojamas idejas\, lai pilnveidotu Jūsu bērna uzvedību un veicinātu attīstību.\nGrupā plānots iekļaut 6–12 vecākus (var nākt abi vecāki kopā)\, nodarbības notiks 10 nedēļas\, 1 reizi nedēļā sertificētu programmas „Bērna emocionālā audzināšana” psihologu vadībā. Nodarbības ilgums 2 stundas. Katru nedēļu vecāki saņems izdales materiālus\, kā arī cenā iekļauta tēja/kafija.\n\nMaksa par kursu ir EUR 140\, neatkarīgi no apmeklējuma. Maksājot divās daļās (EUR 85.00 1. un 6. nodarbībā). Piedaloties abiem vecākiem – EUR 240 par kopīgu nodarbību apmeklējumu. Maksājot divas daļās EUR 135.00 1. un 6. nodarbībā. Piesakoties nodarbībām jāiemaksā garantijas summa EUR 30 apmērā ne vēlāk kā 3 darba dienas pirms nodarbību sākuma\, kas\, atsakoties no dalības\, kā arī neierašanās gadījumā netiek atgriezta. \nNodarbības notiek darba dienu vakaros. \nLai pieteiktos nodarbībai\, Jūs varat iegādāties biļeti uz kursu šajā lapā vai arī aizpildīt pieteikuma anketu un veikt samaksu pirms kursa centrā Līna. \n URL:https://lina.lv/event/berna-emocionala-audzinasana/ LOCATION:Ģimenes psiholoģijas centrs LĪNA\, Miera iela 17-4\, Rīga\, LV-1001 GEO:56.9622652;24.1304286 X-APPLE-STRUCTURED-LOCATION;VALUE=URI;X-ADDRESS=Ģimenes psiholoģijas centrs LĪNA Miera iela 17-4 Rīga LV-1001;X-APPLE-RADIUS=500;X-TITLE=Miera iela 17-4:geo:24.1304286,56.9622652 CATEGORIES:Nodarbības centrā Līna ATTACH;FMTTYPE=image/jpeg:https://lina.lv/wp-content/uploads/family-1784371_1280.jpg END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTART;TZID=UTC+2:20190808T183000 DTEND;TZID=UTC+2:20190808T203000 DTSTAMP:20190618T062123 CREATED:20170703T153021Z LAST-MODIFIED:20190612T124932Z UID:9454-1565289000-1565296200@lina.lv SUMMARY:Otra bērna ienākšana ģimenē DESCRIPTION:Kad vecāki ir otra bērniņa gaidībās\, no vienas puses liekas\, ka šoreiz tas būs vieglāk\, jo ar pirmo bērnu iegūtas tik nepieciešamās praktiskās iemaņas veiksmīgai ikdienai ar bērnu. Tai pat laikā līdzās šiem apsvērumiem mēdz iezagties arī bailes un nedrošība par to\, ka ikdiena ar diviem maziem bērniem tomēr būs grūtāka. Pievienojas neizpratne – vai tiešām iespējams\, ka otru bērnu mīlēsim tikpat stipri\, cik pirmo? Un kas notiks ar mums pašiem un mūsu attiecībām\, kas jau tā ir “gaidīšanas režīmā”? \nNodarbībā pārrunāsim vecāku bažas\, un meklēsim kopīgus risinājumus arī tādām grūtībām kā tipiskā vecāko bērnu greizsirdība\, un ko ar to iesākt? Kā atbalstīt vecāko bērnu viņam tik izaicinošajā dzīves laikā? Un kā iedrošināt pašiem sevi? \nNodarbību vada psiholoģe Vita Kalniņa\, 4 bērnu mamma. \nSamaksa par nodarbību 30\,00 EUR\, pārim 50\,00 EUR. \nLai pieteiktos nodarbībai\, Jūs varat iegādāties biļeti uz nodarbību šajā lapā vai arī aizpildīt pieteikuma anketu un veikt samaksu pirms nodarbības centrā Līna. \n URL:https://lina.lv/event/otra-berna-ienaksana-gimene/ LOCATION:Ģimenes psiholoģijas centrs LĪNA\, Miera iela 17-4\, Rīga\, LV-1001 GEO:56.9622652;24.1304286 X-APPLE-STRUCTURED-LOCATION;VALUE=URI;X-ADDRESS=Ģimenes psiholoģijas centrs LĪNA Miera iela 17-4 Rīga LV-1001;X-APPLE-RADIUS=500;X-TITLE=Miera iela 17-4:geo:24.1304286,56.9622652 CATEGORIES:Nodarbības centrā Līna ATTACH;FMTTYPE=image/jpeg:https://lina.lv/wp-content/uploads/brothers-457237_640.jpg END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTART;TZID=UTC+2:20190822T183000 DTEND;TZID=UTC+2:20190822T203000 DTSTAMP:20190618T062123 CREATED:20170426T131040Z LAST-MODIFIED:20190430T121336Z UID:9316-1566498600-1566505800@lina.lv SUMMARY:Pašvērtējuma pamati DESCRIPTION:Bieži vien daudzas situācijas mēs spētu risināt citādi\, ja vien pašas būtu pārliecinātākas par savām spējām\, talantiem un arī to\, ka esam vērtīgas pašas par sevi — bez īpašiem sasniegumiem vai citu cilvēku vērtējuma. Tieši sevis novērtēšana par zemu nereti ir iemesls\, kāpēc arī citu cilvēku attieksme pret mums pauž necieņu un nerēķināšanos\, brīžiem esam nomocījušās pašpārmetumos\, vainas sajūtā\, un katra\, pat sīkākā kritiskā piezīme liek mums justies nespējīgām ietekmēt savu dzīvi. Liekas – citas ir smukākas\, gudrākas\, drošākas\, un nav ne jausmas\, ko lai dara citādi? \nSkaidrs ir viens\, ka mēs nevaram mainīt citus\, varam salīdzinoši maz mainīt apstākļus\, taču pavisam noteikti mēs spējam mainīt savas domas un savu uztveri\, savu attieksmi pret sevi un notiekošo. \nPiedaloties grupas darbā\, tās dalībniecēm būs iespēja mācīties\, \n\nkā izmainīt savu iekšējo balsi\, kas nemitīgi kritizē\,\nkā adekvāti reaģēt uz savām kļūdām un neveiksmēm\, tāpēc nezaudējot vērtību pašai savās acīs\,\nkā pieņemt citu cilvēku kritiku bez izmisuma un neauglīgiem pretuzbrukumiem\,\nkā atsacīties no nemitīgiem mēģinājumiem pierādīt sev pašai un citiem savu vērtību caur pārmērīgiem sasniegumiem\,\nkā tikt galā ar bailēm no citu cilvēku atraidījuma\,\nko iesākt ar vainas sajūtu\, kas traucē atbrīvoties un justies labi.\n\nGrupā plānots iekļaut 6–9 sievietes. Paredzētas astoņas 2 stundu garas nodarbības\, no 18.30 līdz 20.30. \nReizi nedēļā\, astoņus ceturtdienas vakarus pēc kārtas. \nSamaksa EUR 160\,00 par visu kursu.  \nLai pieteiktos nodarbībai\, Jūs varat iegādāties biļeti uz nodarbībām šajā lapā vai arī aizpildīt pieteikuma anketu un veikt samaksu pirms pirmās nodarbības centrā LĪNA. \nNodarbības vada psiholoģe Sanita Liljē. \nNo klientu atsauksmēm: \n“Es ļoti apmierināta ar saņemto kursa laikā. Lai gan daudz zināju par šo tēmu\, tāpat uzzināju ļoti daudz jauna.” \n“Man patika viss\, ļoti pozitīva gaisotne un prieks par piedzīvoto.” \n“Visnozīmīgākās nodarbību tēmas likās kritikas uztveršana un reaģēšana\, pašanalīze\, lai saprastu vai reakcija ir objektīva”.  \n“Paldies par iespēju būt šeit. Jūs man palīdzējāt.” \n“Man visnozīmīgākā tēma bija par iekšējo kritiķi un par to kā pašvērtējums veidojies bērnībā!” \n URL:https://lina.lv/event/pasvertejuma-pamati/ LOCATION:Ģimenes psiholoģijas centrs LĪNA\, Miera iela 17-4\, Rīga\, LV-1001 GEO:56.9622652;24.1304286 X-APPLE-STRUCTURED-LOCATION;VALUE=URI;X-ADDRESS=Ģimenes psiholoģijas centrs LĪNA Miera iela 17-4 Rīga LV-1001;X-APPLE-RADIUS=500;X-TITLE=Miera iela 17-4:geo:24.1304286,56.9622652 CATEGORIES:Nodarbības centrā Līna ATTACH;FMTTYPE=image/jpeg:https://lina.lv/wp-content/uploads/young-woman-1149642_1280.jpg END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTART;TZID=UTC+2:20190926T180000 DTEND;TZID=UTC+2:20190926T210000 DTSTAMP:20190618T062123 CREATED:20170719T115402Z LAST-MODIFIED:20190503T065149Z UID:9639-1569520800-1569531600@lina.lv SUMMARY:Dūlu/PEP mammu apmācību 1. kurss (vakara grupa) DESCRIPTION:PSIHOLOĢIJA GRŪTNIECĪBAS\, DZEMDĪBU UN PĒCDZEMDĪBU APRŪPĒ \nPieņemam pieteikumus grupām ceturtdienās no 26.09.2019. (pl.18-21)\, vada Vita Kalniņa un pirmdienās no 28.10.2019. (pl. 18-21)\, vada Līga Zelmene – Laizāne. \nKurss paredzēts sievietēm\, kas vēlas atbalstīt citas sievietes\, kā arī profesionāļiem\, kas ikdienas darbā saskaras ar grūtniecēm\, viņu partneriem un ģimenēm\, kas ir līdzās sievietēm dzemdību laikā un agrīnā pēcdzemdību periodā (vecmātēm\, medicīnas māsām\, fizioterapeitiem\, psihologiem u.c.). \nIegūtais sertifikāts vienlaikus dod iespēju arī turpināt mācības par dūlu (sīkāka informācija www.dulas.lv). Tāpat ar iegūto sertifikātu iespējams tālāk mācīties par PEP mammu (sīkāka informācija www.pep.lv). \nNodarbību kursā tiks apskatītas sekojošas tēmas: \n\nEmocionālā kompetence veiksmīgākai komunikācijai. Kā vadīt savas emocijas. Kā izturēties\, piedzīvojot citu cilvēku spēcīgas emocijas.\nTipiskas emocijas grūtniecībā\, dzemdībās un pēc tam.\nSarunu vadīšanas un konsultēšanas pamati\, sarunas sarežģītās situācijās. Praktiska vingrināšanās.\nDroša piesaiste un tās nozīme visas dzīves garumā. Veselīgas piesaistes attiecību veicināšana pirms dzemdībām\, dzemdību laikā un pēc tam.\nZaudējumi un sēras. Palīdzēt sērojošajiem vecākiem un arī sev. Grūtniecība un dzemdības pēc iepriekšēja zaudējuma.\nDzemdības kā trauma – palīdzēt to pārstrādāt mammai\, tētim\, bērnam un pašai sev.\nTēvs un bērna atnākšana. Attiecības pārī – krīzes un attīstība. Pāra konsultēšana un atbalstīšana.\nPsihiski traucējumi (depresija\, psihoze) grūtniecības laikā. Pēcdzemdību skumjas\, depresija\, psihoze. Cēloņi\, diagnozes iespējas un palīdzība. Preventīvie pasākumi. Atpazīt savu iespēju robežas un ieteikt tālāko palīdzību.\nAtpazīt jaundzimušā signālus un “tulkot” tos vecākiem\, veicinot vecāku kompetenci un mazinot komunikācijas grūtības ģimenē.\nPalīdzība vecākiem ar zīdaini\, kurš pārmērīgi raud.\nKonsultēšana par jaundzimušā miegu.\nPusaudžu grūtniecība un mammas lomas apguve.\nEmocionālā izdegšana un pašpalīdzība.\n\nNodarbības notiks 12 mēnešus pēc kārtas (izņemot jūliju). Paredzēts veidot vairākas grupas dažādos laikos. \nGrupā paredzēts iekļaut maksimāli 12 dalībniekus. Samaksa par nodarbību kursu (iekļauts PVN): \n\nEUR 600\, maksājot par visu gadu uzreiz (samaksa jāveic līdz pirmajai nodarbībai)\, \nEUR 700\, maksājot reizi 6 mēnešos (samaksa jāveic divas reizes – EUR 350 līdz pirmajai un sestajai nodarbībai)\, \nAtsevišķa samaksa par noslēguma darba izvērtēšanu un atgriezenisko saiti no 2 speciālistiem EUR 75 apmērā jāsedz kursa beigās. Par atkārtoti iesniegtu ieskaites darbu\, jāveic atkārtota samaksa.\nNozaudēta sertifikāta gadījumā atjaunošanas maksa EUR 10.\n\nPirms kursa sākuma paredzētas pārrunas\, kuru laikā kursa vadītāja patur sev tiesības izvērtēt potenciālās dalībnieces piemērotību grupas darbam. \nJa dalībniece vēlas noklausīties nokavēto nodarbību citā grupā\, vienu reizi to var darīt bez atsevišķas samaksas. Par pārējām nodarbībām\, ārpus plānotā laika un grupas\, jāveic pilna maksa par nodarbību EUR 60 apmērā. \nPrasības veiksmīgai kursa pabeigšanai: 75% nodarbību apmeklējums\, apmierinoši izpildīti mājas darbi un noslēguma darbs\, kas sevī ietver vienu sarunu ar sievieti grūtniecības vai pēcdzemdību periodā nofilmētā veidā. \nVecmātes un Māsas\, kuras beidz šo kursu iegūst 104 kredītstundas (reģistrācijas numurs NTI/P – 0275). \nKursa beidzēji saņems Psiholoģijas mācību centra LĪNA sertifikātu (Izglītības kvalitātes valsts dienesta 2010. gada 19. maijā izsniegta izglītības iestādes reģistrācijas apliecība Nr. 3360800849). \nVairāk par Dūlu apmācību varat uzzināt sadaļā “MĀCĪBU CENTRS” \nLai pieteiktos kursam\, lūdzu aizpildiet pieteikuma anketu.\n \n URL:https://lina.lv/event/dulupep-mammu-apmacibu-1-kurss-dienas-grupa-2/ LOCATION:Ģimenes psiholoģijas centrs LĪNA\, Miera iela 17-4\, Rīga\, LV-1001 GEO:56.9622652;24.1304286 X-APPLE-STRUCTURED-LOCATION;VALUE=URI;X-ADDRESS=Ģimenes psiholoģijas centrs LĪNA Miera iela 17-4 Rīga LV-1001;X-APPLE-RADIUS=500;X-TITLE=Miera iela 17-4:geo:24.1304286,56.9622652 CATEGORIES:Psiholoģijas mācību centrs ATTACH;FMTTYPE=image/jpeg:https://lina.lv/wp-content/uploads/baby-1867177_1280.jpg END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTART;TZID=UTC+2:20190928T100000 DTEND;TZID=UTC+2:20190928T173000 DTSTAMP:20190618T062123 CREATED:20170718T052013Z LAST-MODIFIED:20190403T075317Z UID:9601-1569664800-1569691800@lina.lv SUMMARY:“Psiholoģija grūtniecības\, dzemdību un pēcdzemdību aprūpē” 2. kurss DESCRIPTION:Kurss paredzēts dalībiekiem\, kas beiguši 1. kursu\, veiksmīgi nokārtojot gala pārbaudījumu un kas vēlas padziļināti apgūt tēmas\, kurām 1. kursā tika ieliktas pamatzināšanas. \n28.09.19. ­ Darbs ar ķermeni.  \n19.10.19. ­ No pāra par vecākiem \n30.11.19. Darbs ar traumu I.  \n14.12.19. ­ Darbs ar traumu II.  \n18.01.20. Darbs ar traumu III. \n15.02.20. ­ Zīdaiņa regulācijas traucējumi – pārmērīga raudāšana\, grūtības ar miegu. \n14.03.20. ­ Zīdīšanas grūtību emocionālie iemesli un atbalsts. \n18.04.20. ­ Darbs ar perfektajiem vecākiem I. \n16.05.20. ­ Darbs ar perfektajiem vecākiem II. \n13.06.20. ­ Ģimenes sistēmas ietekme uz gaidāmo/tikko dzimušo mazuli. Noslēgums. \nNodarbības notiks no 10:00-17:30. \nVada Vita Kalniņa. Samaksa par kursu 500 eiro\, maksājot uzreiz\, 600 eiro\, maksājot reizi mēnesī 60 eiro. \nLai saņemtu apliecinājumu par kursa beigšanu\, jāapmeklē vismaz 8 pilnas nodarbības. \nLai pieteiktos kursam\, Jūs varat iegādājieties biļeti uz kursu šajā lapā vai arī aizpildīt pieteikuma anketu un veikt samaksu pirms kursa centrā Līna. \n URL:https://lina.lv/event/psihologija-grutniecibas-dzemdibu-un-pecdzemdibu-aprupe-2-kurss/ LOCATION:Ģimenes psiholoģijas centrs LĪNA\, Miera iela 17-4\, Rīga\, LV-1001 GEO:56.9622652;24.1304286 X-APPLE-STRUCTURED-LOCATION;VALUE=URI;X-ADDRESS=Ģimenes psiholoģijas centrs LĪNA Miera iela 17-4 Rīga LV-1001;X-APPLE-RADIUS=500;X-TITLE=Miera iela 17-4:geo:24.1304286,56.9622652 CATEGORIES:Psiholoģijas mācību centrs ATTACH;FMTTYPE=image/png:https://lina.lv/wp-content/uploads/baby-dūlas.png END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTART;TZID=UTC+2:20191001T183000 DTEND;TZID=UTC+2:20191001T210000 DTSTAMP:20190618T062123 CREATED:20170426T131816Z LAST-MODIFIED:20190430T152248Z UID:9321-1569954600-1569963600@lina.lv SUMMARY:Terapeitiskā grupa "Ceļojums pie iekšējā bērna" DESCRIPTION:Kopīgs “ceļojums” Iekšējā Bērna meklējumos\, kur ceļa galamērķis ir rast vieglumu\, prieku un rotaļīgumu līdzšinējās pienākumu pilnās funkcionēšanas vietā. Iekšējā Bērna satikšana un dziedināšana var palīdzēt atklāt sevī radošumu un sen aizmirstu potenciālu priecīgākai dzīvei. \nTad\, kad mums arvien labāk izdodas pieņemt sevi ar sapratni un iejūtību\, daudz vieglāk kļūst pieņemt arī citus tādus\, kādi viņi ir\, īpaši novērtējot labo\, kas viņiem piemīt. Šādi mēs spējam būt mierā ar sevi un citiem. \nTad\, kad mums ir pietiekami iekšējas drošības sajūtas\, uzticēšanās un pievēršanās sev\, mums jeb sāpinātajam Iekšējam Bērnam mūsos nav vairs nepieciešams skaust un cīnīties ar citiem. Mēs spējam dalīties ar viņiem savās spējās\, cerībās\, sapņos\, savā spēkā un mīlestībā. \nAr dažādu vingrinājumu palīdzību nodarbības laikā un uzdevumiem\, kas pildāmi starp tikšanās reizēm\, šī būs iespēja satikt savu Iekšējo Bērnu – parunāties ar viņu\, samīļot\, uzklausīt sāpīgo un atpazīt visus piemirstos resursus\, kā arī izstāstīt viņam jaunu stāstu par to\, kas ir dzīve un attiecības. Iespējams izdosies arī iemācīties palikt tuviem ar mazo cilvēku tur iekšā ikdienā ārpus nodarbībām un uzdevumiem. \nNodarbības notiks otrdienu vakaros reizi mēnesī no pl. 18.30 līdz 21.00\, vada Vita Kalniņa. Tuvākā kursa sākums 01.10.2019.\, kopā 13 nodarbības. Samaksa EUR 25.00 par  nodarbību\, maksājot arī par neapmeklētajām. Maksājot uzreiz par visu kursu\, iespējams saņemt 10% atlaidi. \nLai pieteiktos nodarbībai\, Jūs varat iegādāties biļeti uz nodarbību šajā lapā vai arī aizpildīt pieteikuma anketu un veikt samaksu pirms nodarbības centrā Līna. \n URL:https://lina.lv/event/celojums-pie-iekseja-berna/ LOCATION:Ģimenes psiholoģijas centrs LĪNA\, Miera iela 17-4\, Rīga\, LV-1001 GEO:56.9622652;24.1304286 X-APPLE-STRUCTURED-LOCATION;VALUE=URI;X-ADDRESS=Ģimenes psiholoģijas centrs LĪNA Miera iela 17-4 Rīga LV-1001;X-APPLE-RADIUS=500;X-TITLE=Miera iela 17-4:geo:24.1304286,56.9622652 CATEGORIES:Nodarbības centrā Līna ATTACH;FMTTYPE=image/jpeg:https://lina.lv/wp-content/uploads/person-1357442_1280.jpg END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTART;TZID=UTC+2:20191004T100000 DTEND;TZID=UTC+2:20191004T173000 DTSTAMP:20190618T062123 CREATED:20170719T120951Z LAST-MODIFIED:20190129T141828Z UID:9645-1570183200-1570210200@lina.lv SUMMARY:PEP mammu apmācības Pamatkurss DESCRIPTION:Kursu iespējams apgūt pēc sekmīgas PEP mammu apmācības Ievadkursa vai kursa “Psiholoģija grūtniecības\, dzemdību un pēcdzemdību aprūpē” pabeigšanas. \nKursā tiks apgūtas tādas tēmas kā vizīte pie jaundzimušā un viņa mammas\, dzemdību pieredzes pārstrāde un darbs ar traumu\, darbs ar video vecāku atbalstīšanā\, bērna fiziskās attīstības pamati\, tās atbalstīšana un veicināšana\, spēlēšanās dažādos vecumos\, zīdaiņa hendlings\, bērna nēsāšanas slingā pamati\, zīdīšanas uzsākšana\, biežākās grūtības un risinājumi\, mazuļa  pārmērīga raudāšana un vecāku atbalstīšana\, mazuļa miegs un vecāku konsultēšana miega grūtību gadījumos. \n\nVada Vita Kalniņa un citi speciālisti. \nNodarbības notiks piektdienās no 04.10.19. plkst. 10:00-17:30. Plānotie datumi: 04.10.19.\, 18.10.19.\, 01.11.19.\, 15.11.19.\, 29.11.19.\, 20.12.19.\, 10.01.20.\, 24.01.20.\, 07.02.20.\, 21.02.20.\, 06.03.2020.\n\nSamaksa par kursu EUR 450 maksājot uzreiz (vai EUR 110\, maksājot reizi mēnesī 5 mēnešus).  \nDalībnieces\, kas nedzīvo Rīgā\, var saņemt tik lielu atlaidi mācībām\, cik kilometrus brauc līdz Rīgai\, dalot ar 10. Piemēram\, ja tie ir 300 km\, tad atlaide ir 30%. \nVairāk informācijas sadaļā PEP mammu mācības . \nLai pieteiktos kursam\, lūdzu\, aizpildiet pieteikuma anketu. \n URL:https://lina.lv/event/pep-mammu-apmacibas-pamatkurss/ LOCATION:Ģimenes psiholoģijas centrs LĪNA\, Miera iela 17-4\, Rīga\, LV-1001 GEO:56.9622652;24.1304286 X-APPLE-STRUCTURED-LOCATION;VALUE=URI;X-ADDRESS=Ģimenes psiholoģijas centrs LĪNA Miera iela 17-4 Rīga LV-1001;X-APPLE-RADIUS=500;X-TITLE=Miera iela 17-4:geo:24.1304286,56.9622652 CATEGORIES:Psiholoģijas mācību centrs ATTACH;FMTTYPE=image/jpeg:https://lina.lv/wp-content/uploads/baby-784607_1280.jpg END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTART;TZID=UTC+2:20191007T100000 DTEND;TZID=UTC+2:20191007T173000 DTSTAMP:20190618T062123 CREATED:20170719T114259Z LAST-MODIFIED:20190514T131049Z UID:9633-1570442400-1570469400@lina.lv SUMMARY:Dūlu/PEP mammu apmācību 1. kurss (dienas grupa) DESCRIPTION:PSIHOLOĢIJA GRŪTNIECĪBAS\, DZEMDĪBU UN PĒCDZEMDĪBU APRŪPĒ \nPieņemam pieteikumus grupām: \n\n\nPirmdienās no 07.10.2019. (pl. 10:00-17:30). Vada Vita Kalniņa. \n\n\nPirmdienās no 28.10.2019. (pl. 10:00-17:30). Vada Vita Kalniņa. \n\nCeturtdienās no 31.10.2019. (pl. 10:00-17:30). Vada Līga Zelmene-Laizāne.\n\nKurss paredzēts sievietēm\, kas vēlas atbalstīt citas sievietes\, kā arī profesionāļiem\, kas ikdienas darbā saskaras ar grūtniecēm\, viņu partneriem un ģimenēm\, kas ir līdzās sievietēm dzemdību laikā un agrīnā pēcdzemdību periodā (vecmātēm\, medicīnas māsām\, fizioterapeitiem\, psihologiem u.c.). \nIegūtais sertifikāts vienlaikus dod iespēju arī turpināt mācības par dūlu (sīkāka informācija www.dulas.lv). Tāpat ar iegūto sertifikātu iespējams tālāk mācīties par PEP mammu (sīkāka informācija www.pep.lv). \nNodarbību kursā tiks apskatītas sekojošas tēmas: \n\nEmocionālā kompetence veiksmīgākai komunikācijai. Kā vadīt savas emocijas. Kā izturēties\, piedzīvojot citu cilvēku spēcīgas emocijas.\nTipiskas emocijas grūtniecībā\, dzemdībās un pēc tam.\nSarunu vadīšanas un konsultēšanas pamati\, sarunas sarežģītās situācijās. Praktiska vingrināšanās.\nDroša piesaiste un tās nozīme visas dzīves garumā. Veselīgas piesaistes attiecību veicināšana pirms dzemdībām\, dzemdību laikā un pēc tam.\nZaudējumi un sēras. Palīdzēt sērojošajiem vecākiem un arī sev. Grūtniecība un dzemdības pēc iepriekšēja zaudējuma.\nDzemdības kā trauma – palīdzēt to pārstrādāt mammai\, tētim\, bērnam un pašai sev.\nTēvs un bērna atnākšana. Attiecības pārī – krīzes un attīstība. Pāra konsultēšana un atbalstīšana.\nPsihiski traucējumi (depresija\, psihoze) grūtniecības laikā. Pēcdzemdību skumjas\, depresija\, psihoze. Cēloņi\, diagnozes iespējas un palīdzība. Preventīvie pasākumi. Atpazīt savu iespēju robežas un ieteikt tālāko palīdzību.\nAtpazīt jaundzimušā signālus un “tulkot” tos vecākiem\, veicinot vecāku kompetenci un mazinot komunikācijas grūtības ģimenē.\nPalīdzība vecākiem ar zīdaini\, kurš pārmērīgi raud.\nKonsultēšana par jaundzimušā miegu.\nPusaudžu grūtniecība un mammas lomas apguve.\nEmocionālā izdegšana un pašpalīdzība.\n\nNodarbības notiks 12 mēnešus pēc kārtas (izņemot jūliju). Paredzēts veidot vairākas grupas dažādos laikos. \nGrupā paredzēts iekļaut maksimāli 12 dalībniekus. Samaksa par nodarbību kursu (iekļauts PVN): \n\nEUR 600\, maksājot par visu gadu uzreiz (samaksa jāveic līdz pirmajai nodarbībai)\, \nEUR 700\, maksājot reizi 6 mēnešos (samaksa jāveic divas reizes – EUR 350 līdz pirmajai un sestajai nodarbībai)\,\nAtsevišķa samaksa par noslēguma darba izvērtēšanu un atgriezenisko saiti no 2 speciālistiem EUR 75 apmērā jāsedz kursa beigās. Par atkārtoti iesniegtu ieskaites darbu\, jāveic atkārtota samaksa.\nNozaudēta sertifikāta gadījumā atjaunošanas maksa EUR 10.\n\nPirms kursa sākuma paredzētas pārrunas\, kuru laikā kursa vadītāja patur sev tiesības izvērtēt potenciālās dalībnieces piemērotību grupas darbam. \nJa dalībniece vēlas noklausīties nokavēto nodarbību citā grupā\, vienu reizi to var darīt bez atsevišķas samaksas. Par pārējām nodarbībām\, ārpus plānotā laika un grupas\, jāveic pilna maksa par nodarbību EUR 60 apmērā. \nPrasības veiksmīgai kursa pabeigšanai: 75% nodarbību apmeklējums\, apmierinoši izpildīti mājas darbi un noslēguma darbs\, kas sevī ietver vienu sarunu ar sievieti grūtniecības vai pēcdzemdību periodā nofilmētā veidā. \nVecmātes un Māsas\, kuras beidz šo kursu iegūst 104 kredītstundas (reģistrācijas numurs NTI/P – 0275). \nKursa beidzēji saņems Psiholoģijas mācību centra LĪNA sertifikātu (Izglītības kvalitātes valsts dienesta 2010. gada 19. maijā izsniegta izglītības iestādes reģistrācijas apliecība Nr. 3360800849). \nVairāk par Dūlu apmācību iespējams uzzināt sadaļā “MĀCĪBU CENTRS” \nLai pieteiktos kursam\, Jūs varat iegādājieties biļeti uz kursu šajā lapā vai arī aizpildīt pieteikuma anketu un veikt samaksu pirms kursa centrā Līna. \n URL:https://lina.lv/event/dulupep-mammu-apmacibu-1-kurss-dienas-grupa/ LOCATION:Miera iela 17-4\, Miera iela 17-4\, Rīga\, Latvija CATEGORIES:Psiholoģijas mācību centrs ATTACH;FMTTYPE=image/jpeg:https://lina.lv/wp-content/uploads/baby-1867177_1280.jpg END:VEVENT END:VCALENDAR