Dace Melngalve

Dace Melngalve
psiholoģe
Strādā ar pirmsskolas un skolas vecuma bērniem un viņu vecākiem dažādu bērnu uzvedības un emocionālu grūtību gadījumos. Veic bērnu psiholoģisko izpēti (intelekta, emocionālās sfēras izpēte, bērnu gatavības skolai izvērtējums).
 

Privāti:

Dzimusi 1987. gadā, precējusies, dēla mamma.

 

Izglītība:

  • Sertifikāts par apgūtu 1. līmeņa apmācību programmu Teraspēles (Theraplay) un Maršakas interakcijas metodes lietošanā (2015)
  • Apliecība par apgūtu tālākizglītības programmu “Psiholoģiskā novērtēšana ar Latvijā standartizētiem un validizētiem testiem” (2014)
  • Apliecība par apgūtu “Apmācību programmu psihologiem, psihoterapeitiem un sociālajiem darbiniekiem no vardarbības cietušo bērnu rehabilitācijai” (2013)
  • Sertifikāts par tiesībām vadīt vecāku apmācības programmu “Bērnu emocionālā audzināšana” (2012)
  • Profesionālais maģistra grāds psiholoģijā ar specializāciju klīniskajā psiholoģijā (LU, 2013)

 

Darba pieredze:

  • Kopš 2018. g. LĪNA, psiholoģe
  • Kopš 2013. gada psiholoģe Ķekavas novada PII “Bitīte”
  • 2011.-2013.g. psiholoģe Latvijas Bērnu dzirdes centrā