Karīna Spade

Karīna Spade
psiholoģe
Strādā ar pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem. Darbā izmanto smilšu spēļu metodi. Strādā ar bērniem, kuriem ir emocionālas, uzvedības problēmas un jaukti attīstības traucējumi.
 

Privāti:

Dzimusi 1986. gadā, precējusies, divu dēlu mamma.

 

Izglītība:

  • Smilšu spēļu terapijas metode “Smilšu spēļu bilžu valoda”, Lindes fon Keizerlinkas Smilšu Spēļu Terapijas institūta sertifikāts (2018)
  • Apliecība par apgūtu apmācību darbā ar agresīviem, impulsīviem un hiperaktīviem bērniem (2015)
  • Apliecība par pirmskolas vecuma bērnu (no 3 līdz 7 gadi) zināšanu un prasmju apguves līmeņa novērtēšanu
  • Profesionālais maģistra grāds psiholoģijā un psihologa kvalifikāciju (LU, 2012)
  • Profesionālais bakalaura grāds psiholoģijā (LU,2009)

 

Darba pieredze:

  • Kopš 2018. g. LĪNA, psiholoģe
  • Kopš 2012. gada psiholoģe Talsu PII “Pīlādzītis”
  • Kopš 2012.gada psiholoģe Talsu PII ”Kastanītis”