Mārīte Priekule

Mārīte Priekule
psihoorganiskās analīzes psihoterapijas speciāliste
Konsultē pieaugušos un jauniešus. Praktizē krīžu un traumu terapiju, īsterapiju un motivējošu sarunu. Vada atbalsta un vecāku apmācību grupas.
 

Izglītība:

  • Psihoterapeita sertifikāts, Francijas psihoorganiskās analīzes institūts (2003)
  • Maģistra grāds pedagoģijā, Rēzeknes augstskola Pedagoģijas fakultāte (2003)
  • Sociālais darbinieks/sociālais pedagogs, Sociālā darba un sociālās pedagoģijas augstskola “Attīstība” (2001)
  • Medicīnas feldšera kvalifikācija, Rīgas 1. medicīnas skola (1978)

 

Darba pieredze:

  • Kopš 2018. g. LĪNA, psihoterapeite
  • Kopš 1999. g. psihoterapeita privātprakse, psihoterapeite, grupu vadītāja, supervizore
  • Kopš 2013. g. RPBJC Struktūrvien. “Krīzes centrs” un “Ziemeļi”, psihoterapeite
  • Kopš 1998. g. “Ģimenes atbalsta koordinācijas centrs”, grupu vadītāja
  • 2005-2014. g. Valsts probācijas dienests, lektore, referente