PSIHOLOĢIJA GRŪTNIECĪBAS, DZEMDĪBU UN PĒCDZEMDĪBU APRŪPĒ

DŪLU APMĀCĪBAS 1. KURSS

Kurss paredzēts sievietēm, kas vēlas atbalstīt citas sievietes, kā arī profesionāļiem, kas ikdienas darbā saskaras ar grūtniecēm, viņu partneriem un ģimenēm, kas ir līdzās sievietēm dzemdību laikā un agrīnā pēcdzemdību periodā (vecmātēm, medicīnas māsām, fizioterapeitiem, psihologiem u.c.).

Iegūtais sertifikāts vienlaikus dod iespēju arī turpināt mācības par dūlu (sīkāka informācija www.dulas.lv). Tāpat ar iegūto sertifikātu iespējams tālāk mācīties par PEP mammu (sīkāka informācija www.pep.lv).

Nodarbību kursā tiks apskatītas sekojošas tēmas:

 • Emocionālā kompetence veiksmīgākai komunikācijai. Kā vadīt savas emocijas. Kā izturēties, piedzīvojot citu cilvēku spēcīgas emocijas.
 • Tipiskas emocijas grūtniecībā, dzemdībās un pēc tam.
 • Sarunu vadīšanas un konsultēšanas pamati, sarunas sarežģītās situācijās. Praktiska vingrināšanās.
 • Droša piesaiste un tās nozīme visas dzīves garumā. Veselīgas piesaistes attiecību veicināšana pirms dzemdībām, dzemdību laikā un pēc tam.
 • Zaudējumi un sēras. Palīdzēt sērojošajiem vecākiem un arī sev. Grūtniecība un dzemdības pēc iepriekšēja zaudējuma.
 • Dzemdības kā trauma – palīdzēt to pārstrādāt mammai, tētim, bērnam un pašai sev.
 • Tēvs un bērna atnākšana. Attiecības pārī – krīzes un attīstība. Pāra konsultēšana un atbalstīšana.
 • Psihiski traucējumi (depresija, psihoze) grūtniecības laikā. Pēcdzemdību skumjas, depresija, psihoze. Cēloņi, diagnozes iespējas un palīdzība. Preventīvie pasākumi. Atpazīt savu iespēju robežas un ieteikt tālāko palīdzību.
 • Atpazīt jaundzimušā signālus un “tulkot” tos vecākiem, veicinot vecāku kompetenci un mazinot komunikācijas grūtības ģimenē.
 • Palīdzība vecākiem ar zīdaini, kurš pārmērīgi raud.
 • Konsultēšana par jaundzimušā miegu.
 • Pusaudžu grūtniecība un mammas lomas apguve.
 • Emocionālā izdegšana un pašpalīdzība.

Nodarbības notiks 12 mēnešus pēc kārtas (izņemot jūliju). Paredzēts veidot vairākas grupas dažādos laikos:

1. Pirmdienās no plkst. 10:00 – 17:30 (no 2018. gada 1. oktobra). Plānotie nodarbību datumi – 01.10., 22.10., 05.11., 10.12.2018., 14.01., 18.02., 11.03., 15.04., 20.05., 10.06., 12.08., 16.09.2019.

2. Pirmdienās no plkst. 10:00 – 17:30 (no 2018. gada 29. oktobra). Vada Vita Kalniņa.

3. Pirmdienās no plkst. 18:00 – 21:00 (no 2018. gada 1. oktobra). Vada Vita Kalniņa.

4. Otrdienās no plkst. 18:00 – 21:00 (no 2018. gada 11. decembra). Vada Līga Zelmene-Laizāne.

Paredzētas nelielas kafijas/tējas pauzes (ietvertas nodarbību samaksā). Grupas dalībnieces saņems izdales materiālus, nodarbībās būs iespēja gan uzzināt teorētisku informāciju, gan trenēt praktiskas lietas lomu spēlēs, atsevišķos gadījumos tās arī filmējot un kopīgi analizējot.

Kursu izstrādājusi Vita Kalniņa, Mag. Psych. – klīniskā psiholoģe, ģimenes psihoterapeite ar 10 gadu pieredzi darbā ar ģimenēm ar zīdaini, turpina mācības zīdaiņu-vecāku psihoterapijā Brēmenē (Vācijā), atbalsta vecākus dzemdību un agrīnā pēcdzemdību laikā, kā arī strādā ar sievietēm, pārstrādājot viņu piedzīvotās dzemdību traumas.

Otra nodarbību vadītāja Līga Zelmene-Laizāne – ar izglītību psiholoģijā un pedagoģijā, sertificēta PEP mamma, sākotnēji asistējusi grupu vadīšanā Vitai, šobrīd to dara arī patstāvīgi.

Grupā paredzēts iekļaut maksimāli 12 dalībniekus. Samaksa par nodarbību kursu (iekļauts PVN):

 • EUR 530, maksājot par visu gadu uzreiz (samaksa jāveic līdz pirmajai nodarbībai), 
 • EUR 570, maksājot reizi 6 mēnešos (samaksa jāveic divas reizes – EUR 285 līdz pirmajai un sestajai nodarbībai), 
 • EUR 600, maksājot reizi mēnesī (samaksa jāveic reizi mēnesī līdz katra mēneša 15. datumam EUR 50 apmērā). 
 • Atsevišķa samaksa par noslēguma darba izvērtēšanu un atgriezenisko saiti no 2 speciālistiem EUR 50 apmērā jāsedz kursa beigās. Par atkārtoti iesniegtu ieskaites darbu, jāveic atkārtota samaksa.
 • Nozaudēta sertifikāta gadījumā atjaunošanas maksa EUR 10.

Pirms kursa sākuma paredzētas pārrunas, kuru laikā kursa vadītāja patur sev tiesības izvērtēt potenciālās dalībnieces piemērotību grupas darbam.

Ja dalībniece vēlas noklausīties nokavēto nodarbību citā grupā, vienu reizi to var darīt bez atsevišķas samaksas. Par pārējām nodarbībām, ārpus plānotā laika un grupas, jāveic pilna maksa par nodarbību EUR 50 apmērā.

Prasības veiksmīgai kursa pabeigšanai: 75% nodarbību apmeklējums, apmierinoši izpildīti mājas darbi un noslēguma darbs, kas sevī ietver vienu sarunu ar sievieti grūtniecības vai pēcdzemdību periodā nofilmētā veidā.

Vecmātes un Māsas, kuras beidz šo kursu iegūst 104 kredītstundas (reģistrācijas numurs NTI/P – 0275).

Kursa beidzēji saņems Psiholoģijas mācību centra LĪNA sertifikātu (Izglītības kvalitātes valsts dienesta 2010. gada 19. maijā izsniegta izglītības iestādes reģistrācijas apliecība Nr. 3360800849).

Pieteikties