Lološanas un spēļu (NAP) grupa mammām ar mazuļiem

(no 12 līdz 18 mēnešu vecumam)
NAP (Nurture and play) nodarbības ir jauna metode, kas izveidota Somijā un balstās uz Theraplay un piesaistes teorijas pamatiem. Tās ir 7 strukturētas nodarbības, kurās mammas spēlējas ar saviem bērniem, pārrunā kādu noteiktu iepriekš ieplānotu tēmu, kā arī noslēgumā brīvi dalās par sev svarīgo ar citām mammām un nodarbību vadītāju.

Nodarbību mērķis ir veicināt bērna un mammas pozitīvu mijiedarbību, palīdzēt viņai atpazīt sava bērna emocijas un dažādus signālus, kā arī palīdzēt mammai labāk regulēt bērna intensīvās emocijas stresa situācijās.

Katras nodarbības kopējais ilgums ir 90 minūtes, kur aktīvā daļa sastāda 45-50 minūtes. Pirms pirmās grupas nodarbības paredzēta individuāla 50 minūšu ilga tikšanās nodarbību vadītājai ar katru mammu.

6 nedēļas pēc sestās grupas nodarbības paredzēta vēl viena kopīga grupas tikšanās. Grupā maksimāli 6 mammas ar mazuļiem.

Nodarbības notiks ceturtdienās no pl. 15.00 līdz 16.30. Pirmā nodarbība paredzēta 2020. gada 2. aprīlī.

Nodarbības vada psihoterapeite Līga Bernāte, kas šo metodi apguvusi Somijā.
Samaksa par kursu 210 eiro. Pirmā iemaksa 50 EUR apmērā jāveic pirms individuālās tikšanās ar nodarbību vadītāju. Ja izlemjat nodarbības neapmeklēt, iemaksa netiek atgriezta.

Pietiekties