PĀRIEM UN ĢIMENĒM

NODARBĪBAS VECĀKIEM

Uz visām nodarbībām nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās vismaz vienu nedēļu iepriekš. LĪNA patur sev tiesības atcelt nodarbības, uz kurām nav pietiekams pieteikumu skaits, par to iepriekš brīdinot telefoniski.

Iespējams pieteikties arī uz nodarbībām, kurām vēl nav izsludināts noteikts laiks. Šie pieteikumi tiks ņemti vērā, plānojot tuvāko mēnešu notikumus.

Atbalsta grupa 1 - 2 gadus vecu bērnu vecākiem

Atbalsta grupa tiek organizēta kā kopīga saruna, psihologa vadībā, ar vecākiem par sev būtiskiem jautājumiem, kas saistīti ar bērna attīstību un audzināšanu. Atbalsta grupā uzsvars ir uz iespēju visiem tās dalībniekiem dalīties pieredzē. Kopīgi meklēsim ...

Atbalsta grupa 3 - 4 gadus vecu bērnu vecākiem

Atbalsta grupa tiek organizēta kā kopīga saruna, psihologa vadībā, ar vecākiem par sev būtiskiem jautājumiem, kas saistīti ar bērna attīstību un audzināšanu. Atbalsta grupā uzsvars ir uz iespēju visiem tās dalībniekiem dalīties pieredzē. Kopīgi meklēsim ...

Atbalsta grupa vecākiem, kuri bērnus audzina vieni vai atsevišķi no otra vecāka

Ģimenes mēdz būt dažādas. 35% bērnu Latvijā aug ģimenēs, kurās ir viens vecāks vai vecāki nedzīvo kopā (CSP dati). Katrai no šīm ģimenēm ir savs stāsts. Reizēm tie ir stāsti par kādu traģisku notikumu vai neatrisināmām domstarpībām. Bieži tie ir stāsti par sāp...

Bērna emocionālā audzināšana

Vecāku apmācību grupa "Bērna emocionālā audzināšana" par bērnu no dzimšanas līdz 7 gadu vecumam Piedalīšanās apmācību grupā palīdzēs jums labāk izprast savu bērnu, uzzināt vairāk par bērnu attīstību un bērnu audzināšanas principiem, tikt galā ar bēr...

Bērna gatavošana pārmaiņām

Skolas vai bērnudārza gaitu uzsākšana, brāļa vai māsas piedzimšana, mammas atgriešanās darbā vai dzīvesvietas maiņa - tās visas ir nozīmīgas pārmaiņas bērna dzīvē. Katrs šāds notikums nes līdzi daudz dažādu emociju, ar kurām mazajam cilvēkam ir jātiek...

Gatavošanās bērnudārza gaitām

Nodarbība par bērna un sevis gatavošanu bērnudārza gaitām. Nodarbībā pārrunāsim tādas tēmas kā:Ar ko katram no ģimenes – bērnam, mammai un tētim, būtu jātiek galā, sākoties bērna bērnudārza apmeklējumam?  Adaptācijas periods – tā dažādās īpatnī...

Kā palīdzēt bērniem savstarpēji sadzīvot, lai arī vecāki var dzīvot mierīgi?

Bērnu savstarpējie strīdi, plēšanās un greizsirdība bieži ir viens no lielākajiem vecāku izaicinājumiem. Kā palīdzēt sev un bērniem pārvarēt strīdus vai arī izvairīties no tiem? Seminārā runāsim par šādām tēmām:Kas veicina mierīgas un draudzī...

Kāpēc mazuļi raud un kā vecāki var palīdzēt

Lekcija vecākiem un speciālistiem, kas strādā ar mazu bērnu vecākiem. Vada Vita Kalniņa. Bērna, īpaši jaundzimušā, raudāšana nereti ir viens no lielākajiem izaicinājumiem vecākiem, aprūpējot mazuli. Bērns vēl nevar izstāstīt savas raudāšanas iemeslus un...

Ko iesākt ar mūsu mazo kausli?

Kad bērni otrajā un trešajā dzīves gadā reaģē uz vecāku aizliegumiem sitot, kožot vai kniebjot, mammas un tēti sāk meklēt piemērotas disciplīnas veidus. Satraukums pieaug, kad mazie par sevi cīnās, fiziski aizskarot arī citus bērnus – draugu pulkā vai...

Otra bērna ienākšana ģimenē

 Kad vecāki ir otra bērniņa gaidībās, no vienas puses liekas, ka šoreiz tas būs vieglāk, jo ar pirmo bērnu iegūtas tik nepieciešamās praktiskās iemaņas veiksmīgai ikdienai ar bērnu. Tai pat laikā līdzās šiem apsvērumiem mēdz iezagties arī bailes un nedrošīb...

Saliktās ģimenes lielais puzlis

Saliktās ģimenes lielais puzlis - mani bērni, tavi bērni, mūsu bērni, jaunais partneris un es. Ģimenes, kurās vīrietim, sievietei vai arī abiem no iepriekšējām attiecībām ir bērni, nav retums. Taču jautājumi un emocijas, kuri rodas šādās ģimenēs neret...

Seminārs vecākiem par bērnu stresu

Bērnu ikdiena ir jaunu izaicinājumu pilna, kas prasa bērna spējas pieņemt arvien jaunas situācijas, jaunas vides un noteikumus. Bērnam augot "jaunā" ir ļoti daudz un būtiskas ir ne tikai apgūtās prasmes, bet arī bērna spēja emocionāli tikt galā ar st...

Veiksmīga sadarbība ar bērnu jeb disciplīna bez sodiem

Pat visharmoniskākajās, jaukākajās un mīlestības pilnajās ģimenēs reizēm vecākiem ir grūti tik galā ar bērniem. Bērnu uzvedība viņus mēdz gan aizkaitināt, gan sadusmot, reizēm pat aizvainot vai padarīt bezspēcīgus. Jautājums par bērnu disciplinēšanu a...