Kā saprast un atbalstīt emocionāli jūtīgu bērnu?

Reizēm vecāki novēro, ka pie it kā nenozīmīgiem kairinājumiem (piemēram, nedaudz mainās dienas režīms, pazūd rotaļlieta, neveicas lego būvniecībā vai zaudē spēlē u.c.) bērns reaģē ļoti jūtīgi un piedzīvo dažādas spēcīgas emocijas – dusmas, aizvainojumu, vilšanos, skumjas. Nereti apkārtējie šādās situācijās ir neizpratnē par bērna reakcijām, jo no malas šķiet – nekas tāds taču nav noticis! Vecāki šādus bērnus bieži vien raksturo kā ļoti jūtīgus.

Ko īsti nozīmē emocionāls jūtīgums, vai šādi bērni atšķiras no citiem bērniem un vai viņiem nepieciešama īpaša pieeja audzināšanā – to skaidrosim šajā seminārā.
Tēmas, kas tiks aplūkotas seminārā:

  • Kas ir emocionālais jūtīgums? Vai tas ir iedzimts?
  • Kādi vēl faktori var veicināt emocionālu jūtīgumu bērnos?
  • Sensorais jutīgums – kas tas ir un vai tas vienmēr raksturīgs bērniem, kas ir emocionāli jūtīgi?
  • Kādas ir biežāk novērotās grūtības emocionāli jūtīgiem bērniem un kā vecākiem tajās vislabāk palīdzēt?

Jauna nodarbība pašlaik nav ieplānota.

Semināru vadīs Signe Knipše, klīniskā psiholoģe, Mg. psych..

Samaksa par nodarbību 35 EUR, pārim – 60 EUR 

Nodarbība paredzēta Līnas “Profesionālo izaicinājumu” projekta ietvaros, kur Līnas speciālisti savstarpēji meklē jaunas sadarbības formas, savienojot savas zināšanas un pieredzi, un vadot nodarbības divatā.

 

Pietiekties