PIEAUGUŠAJIEM

RAKSTVEIDA E-KONSULTĀCIJAS

 

Kam piemērota elektroniskā konsultēšana?

Psihologa konsultācijas elektroniskā formā ir piemērotas klientiem, kam nepieciešams profesionāls atbalsts, lai veiktu kādas pārmaiņas savā dzīvē.

Tā ir adekvāta palīdzība tiem, kas, saņemot iedrošinājumu un informāciju, ir spējīgi tālāk palīdzēt paši sev, lai vēlamās pārmaiņas ieviestu dzīvē.

Psihoterapija, konsultācija vai padoms?

Konsultēšana ir piemērota cilvēkiem, kas vēlas savā dzīvē pārmaiņas un meklē jaunus risinājumus. Tas varētu attiekties uz dzīves plānošanu vispār, uz attiecību veidošanu, konfliktiem partnerattiecībās, ģimenē kopumā, darbā, skolā vai citā nozīmīgā vietā.

Palīdzība šai gadījumā izpaužas attiecīgās problēmas izpratnes palielināšanā, kā arī klienta iedrošināšanā pašam šo situāciju savā dzīvē risināt tā, lai viņš kopumā spētu justies labāk.

Tas, kādus konkrētus lēmumus pieņem klients, lai veiktu savas dzīves pārmaiņas, paliek viņa paša atbildība.

Psihoterapija ir ilgstošāks process, kur uz terapeitisku attiecību bāzes tiek veiktas dziļas un konstruktīvas izmaiņas personībā. Pētījumi, kas līdz šim veikti par psiholoģisku palīdzību ar interneta starpniecību, nav (pagaidām) pierādījuši, ka būtu iespējams veikt šāda veida psihoterapiju.

Piesakoties elektroniskai konsultācijai, nav iespējams saņemt padomu vai primitīvu pamācību, kā kurā situācijā rīkoties.

Padomu „instrukcijas” veidā sniegt ir viegli, un daudzi cilvēki to labprāt arī dara, taču šāds padoms darbojas īslaicīgi.

Tā kā padoms tiek ieteikts balstoties uz padomdevēja personīgo pieredzi, tas ir risks, ka cilvēks, kurš rīkosies atbilstoši šim padomam, darīs kaut ko neatbilstošu tieši viņa individuālajai dzīves situācijai un viņa personībai, radot potenciāli vēl vairāk grūtību nekā iepriekš.

Savukārt, ja klients, konsultanta atbalstīts, nonāk pats pie sava iespējamā risinājuma, viņš būs daudz spējīgāks šo risinājumu ieviest dzīvē, kā arī tikt galā ar kādām iespējamām grūtībām, ko jaunais pārmaiņu process vienlaikus varētu ienest.

Kāda ir teorētiskā bāze?

Viens no būtiskākajiem uzskatiem, uz ko tiek balstīta konsultēšana, ir saskaņā ar K. R. Rodžersu (C. R. Rogers). Tiek uzsvērts, ka:

 • cilvēks, kurš meklē palīdzību, savas problēmas pats pazīst vislabāk,
 • katram cilvēkam ir iedzimta pašregulācijas un pašievirzes spēja,

šīs spējas var būt pietiekami neattīstītas vai nefunkcionēt pēc kādām smagām pārdzīvotām dzīves grūtībām, tomēr ar atbilstošas konsultēšanas palīdzību tās var iedzīvināt.

Būtiski, ka palīdzības meklētājs šai situācijā tiek dēvēts par klientu nevis par pacientu, kas parāda, ka konsultants pret viņu attiecas kā pret līdzvērtīgu partneri problēmas risināšanas procesā. Šis cilvēks gan šobrīd atrodas kādās grūtībās, un viņam nepieciešams mainīt kaut ko savā uzvedībā vai attieksmē, taču viņš tai pat laikā nedrīkst atteikties no savas brīvības un atbildības meklēt savu grūtību risinājumus pats.

Konsultants piedāvā nepieciešamos apstākļus, kuros klients konstruktīvā veidā izanalizējot savu problēmu, kļūst spējīgs pats sev palīdzēt.

Konsultēšanas mērķis ir personas lielāka neatkarība, kas iespējama tikai gadījumā, ja konsultants neuzņemas risināt klienta problēmas viņa vietā.

Konsultēšanas iespēju robežas 

Ja klientam ir vairākas problēmas psihiskajā jomā vienlaicīgi, tad ar elektronisku konsultāciju nepietiks.

Depresijas, šizofrēnijas vai arī panikas lēkmju un pašnāvības domu gadījumos nepieciešams vērsties pie (ģimenes) ārsta, meklējot arī psihiatra un psihoterapeita palīdzību klātienē.

Ja konsultēšana nebūs iespējama profesionālu vai personīgu iemeslu dēļ, klientam tas tiks nekavējoties paziņots un viņa pārskaitītā naudas summa atgriezta.

Kā tas notiek?

Lai atspoguļotu savu problēmu, lūdzam izmantot problēmas apraksta formu. Nevajadzētu uztraukties par valodas vai stila kļūdām, tām šai gadījumā nav nozīmes.

Vispirms 24 stundu laikā tiks saņemta apstiprinājuma vēstule ar e-pasta starpniecību (ja vien būs norādīta precīza e-pasta adrese) par to, ka problēmas apraksts ir saņemts. Pēc šīs ziņas lūgums pārskaitīt naudas summu  28.00 EUR apmērā, kas ir samaksa par pirmreizēju konsultāciju, uz norādīto konta numuru.

Atbildes vēstuli (aptuveni vienas A4 lapaspuses garumā) savā e-pastā iespējams saņemt 7 darba dienu laikā no summas ienākšanas brīža.

Turpmākas konsultācijas ir iespējamas pēc tāda paša modeļa, izmantojot atkārtoti problēmas apraksta formu, kurā nu jau tiek atspoguļoti jau minētās problēmas padziļināti aspekti, precizējoši jautājumi vai papildinājumi. Samaksa par katru nākamo konsultāciju ir 28.00 EUR.

Kam var palīdzēt elektroniskas konsultācijas?

Tās piemērotas pieaugušajiem, kas:

 • vēlas saņemt psiholoģisku konsultāciju, taču pagaidām nav emocionāli gatavi konsultācijai klātienē,
 • labprātāk vēlas izteikties rakstiski, nevis mutiski,
 • dod priekšroku aprakstīt savas domas un arī pēc tam atbildēt uz papildus jautājumiem lēni un netraucēti, pie tam tā, ka viņu neviens tai laikā nenovēro,
 • vēlas konsultēšanas laikā vismaz sākotnēji ievērot distanci un anonimitāti,
 • nav droši par to, vai nepieciešama psihoterapeitiska palīdzība vai arī personīgie resursi problēmas risinājumam tomēr būs pietiekami,
 • vēlas izmantot elektroniskās konsultācijas piedāvāto anonimitāti, kā arī brīvību savā tā brīža atrašanās vietas un atbildēšanas laika izvēlē,
 • nespēj saņemt psiholoģisku konsultāciju klātienē ierobežotu darba laiku, savu pārvietošanās iespēju vai citu iemeslu dēļ,
 • vēlas vienkārši kaut reizi pamēģināt, kas ir psiholoģiska konsultācija,
 • vēlas par savām grūtībām runāt viņiem labi pazīstamā vidē, par kādu iespējams ir kļuvis internets.

Ko es varu gaidīt no konsultēšanas?

Klients, piesakoties elektroniskai konsultācijai, saņems informāciju, atbalstu un iedrošinājumu, lai tiktu efektīvāk galā ar šā brīža problēmām un saskatītu arī risinājumu iespējas potenciālām grūtībām nākotnē.

Konsultēšana balstās uz nosacījumu, ka klientam ir tiesības pašam izvēlēties savas dzīves mērķus, paliekot psihiski neatkarīgam. Konsultants nevirzīs klientu kādā noteiktā virzienā, taču var palīdzēt viņam saskatīt vairākus ceļus un iespējas, kuras izvērtējot, klients var izvēlēties vienu viņaprāt atbilstošāko.

Elektroniskas psihologu konsultācijas pasaulē tiek sniegtas jau 10 gadus, un ir veikti arī dažādi pētījumi šai jomā, kas pierāda šādas konsultēšanas efektivitāti. Īpaši pierādījies konsultēšanas caur e-pastu nozīmīgums gadījumos, ja šī ir vienīgā konsultēšanas iespēja, kādu klients savas iekšējās nedrošības dēļ uzskata par iespējamu vai arī kāda attiecīgajam cilvēkam viņa sarežģītajā dzīves situācijā vispār ir pieejama.

Klienta atbildība

Lai būtu iespējams saņemt elektronisku konsultāciju, savas grūtības un jautājumi ir jāformulē rakstiski. Ir grūti ietvert vārdos ne tikai savas sajūtas un nostādnes, bet vienlaikus arī radīt iespējami pilnīgu priekšstatu par sevi. Tomēr tieši šis aspekts var ļaut justies drošāk, kā arī iespējamā anonimitāte var radīt ātrāku emocionālas uzticēšanās un atvēršanās sajūtu. Tas var atšķirties no tā, kā tas nereti mēdz būt klātienē, kur nepieciešams ilgāks laiks, lai „iesildītos”.

Tāpat atšķirībā no konsultācijas klātienē konsultantam nav iespēju pārliecināties par to, vai klienta pašsajūta 2 darba dienu un varbūt arī kādu brīvdienu laikā, ko ietver periods, kas paredzēts atbildes noformēšanai, nav mainījies, un klienta e-pasta vēstule joprojām ir aktuāla. Tāpēc klienta atbildība psihiskā vai fiziskā stāvokļa pasliktināšanās gadījumā ir meklēt ārsta vai psihoterapeita palīdzību.

Noteiktos gadījumos konsultācijas e-pastā nespēj aizstāt spēji pārtrauktu psihoterapiju.

Komunikācija ar interneta starpniecību ļauj klientam izveidot citu identitāti un pat mainīt savu dzimumu. Klientam pašam jāizlemj, cik lielā mērā pieturēšanās pie sava reālā tēla ir nepieciešama un adekvāta tālākajai konsultēšanai.

 

PIETEIKTIES