PIEAUGUŠAJIEM

NODARBĪBAS GRUPĀ

Uz visām nodarbībām nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās vismaz vienu nedēļu iepriekš. LĪNA patur sev tiesības atcelt nodarbības, uz kurām nav pietiekams pieteikumu skaits, par to iepriekš brīdinot telefoniski.

 

Iespējams pieteikties arī uz nodarbībām, kurām vēl nav izsludināts noteikts laiks. Šie pieteikumi tiks ņemti vērā, plānojot tuvāko mēnešu notikumus.

Iekšējā bērna grupa

Terapeitiskā grupa "Ceļojums pie iekšējā bērna" Kopīgs "ceļojums" Iekšējā Bērna meklējumos, kur ceļa galamērķis ir rast vieglumu, prieku un rotaļīgumu līdzšinējās pienākumu pilnās funkcionēšanas vietā. Iekšējā Bērna satikšana un dziedināšana var palīdzēt at...

Lomas un robežas partnerattiecībās

Ir tik daudz dažādu jautājumu, kas rodas, veidojot attiecības un dzīvojot kopā ar otru cilvēku: Kas ir mans un kas ir mūsu? Vai man vispār drīkst būt kas savs, ja tagad esam pāris un ģimene? Kurā brīdī tas jau būs "egoisms" un otrs uz to reaģēs kā ...

Mindful loving / Mīlestība un apzinātība

Practical lecture with Martin Hirschbühl   It dawns, the alarm is beeping, the first rays of sunshine penetrate through the gaps of the blind, and my partner opens his eyes beside me. We cuddle together for a moment sleepy, warm and soft and secure, w...

No iemīlēšanās uz piepildošām attiecībām

Kā partnera izvēle ietekmē tālākās attiecības? Vai ir iespējams izvēlēties “ideālo partneri”, lai attiecības izdotos? Kā nepazaudēt mīlestību ikdienā? Kā novērst distancēšanos, atrast kopīgo un kā parādīt savu mīlestību tā, lai tā piepilda? Lai ar...

Pašvērtējuma pamati

Nodarbības sievietēm - veselīgam pašvērtējumam Bieži vien daudzas situācijas mēs spētu risināt citādi, ja vien pašas būtu pārliecinātākas par savām spējām, talantiem un arī to, ka esam vērtīgas pašas par sevi — bez īpašiem sasniegumiem vai citu cilvē...

Saikne, kas vieno sievieti un vīrieti attiecībās

Mūsdienās, runājot par attiecībām, arvien biežāk dzirdam un lietojam vārdu "piesaiste". "Piesaiste" izpaužas veidā, kādā mēs piedzīvojam un veidojam tuvas attiecības. Mūsu piesaistes modelis nosaka, cik droši un cik atklāti mēs spējam justies otra klātbū...

Psihoterapijas grupa par sev aktuāliem jautājumiem

Nodarbības palīdzēs veiksmīgāk izprast sevi ikdienā un mainīt savas ierastās lomas, lai dzīvotu pilnvērtīgāk. To laikā, izmantojot psihodrāmas metodi, būs iespējams piedzīvot un izspēlēt dažādas situācijas, lai izprastu:kā emocijas man traucē/pa...