Lomas un robežas partnerattiecībās

Ir tik daudz dažādu jautājumu, kas rodas, veidojot attiecības un dzīvojot kopā ar otru cilvēku:
Kas ir mans un kas ir mūsu? Vai man vispār drīkst būt kas savs, ja tagad esam pāris un ģimene? Kurā
brīdī tas jau būs “egoisms” un otrs uz to reaģēs kā pāri darījumu? Cik daudz laika drīkstu pavadīt ar sevi
un to, kas man nāk līdzi no pagātnes?

Vai tas, ka otrs bez jautāšanas ir saplānojis manas brīvdienas ir pieņemami? Vai man par to, ka otrs
regulāri “sakārto” manas lietas, ir jābūt priecīgam? Vai tas, ka vīramāte svētdienas rītā ierodas ar
saceptām pankūkām, ir jāpieņem ar pateicību?

Kurš nosaka to, kas pieder kurai grupai? Kurš nosaka to, kur iesaistās, kurš? Piemēram, vai mūsu
ceļojumā brauks līdzi mana mamma vai piedāvājam arī Tavai? Pie kā un ar ko svinēsim Ziemassvētkus?

Kādas teritorijas izmanto kurš, kam ar ko ir jāsaskaņo teritorijas izmantošana? Piemēram, kurš atpūšas
mūsu lauku īpašumā un uz kādiem nosacījumiem? Vai bērni drīkst rakāties vecāku atvilktnēs un izmantot
viņu lietas?

Kā saprast to, ka manas robežas var atšķirties no partnera izpratnes par robežām?

Nodarbībā kopīgi meklēsim atbildes uz šiem jautājumiem.

Semināru vadīs pāru un ģimenes psihoterapeiti Martins Hiršbūls un Vita Kalniņa. Nodarbība notiks
latviešu valodā, tomēr mirkļos, kad Martins gribēs izteikties precīzāk, bet latviešu valodā viņam tas vēl
nebūs iespējams, Vita tulkos viņa teikto no vācu valodas.

Nodarbība notiks 30. janvārī pl. 18.30-21.00.
Samaksa vienam cilvēkam 30 eiro, pārim – 50 eiro.

Nodarbība paredzēta Līnas “Profesionālo izaicinājumu” projekta ietvaros, kur Līnas speciālisti savstarpēji
meklē jaunas sadarbības formas, savienojot savas zināšanas un pieredzes, un vadot nodarbības divatā.

Pieteikties