Kas tā ir?

Psiholoģiskā konsultēšana ir process, kas palīdz klientam risināt noteiktas viņa šā brīža dzīves grūtības, vairāk orientējoties tieši uz tagadni un nākotni.

Lai palīdzība būtu efektīva, svarīgi, lai pats klients apzinātos, ka, neskatoties uz dažādām grūtībām, tikai viņš pats ir tas, kurš var izvēlēties un arī ieviest pārmaiņas savā dzīvē. Psihologs šai gadījumā var palīdzēt saskatīt, kur tad ir pārmaiņu nepieciešamība un iespējas, kā arī iedrošināt un atbalstīt klientu laikā, kamēr attiecīgās pārmaiņas tiek ieviestas dzīvē.

Kā tas notiek?

Pirmajā tikšanās reizē psiholoģe kopā ar klientu formulē mērķi, uzklausa klienta vēlmes – ko tieši viņš/viņa savā dzīvē gribētu mainīt. Saskaņā ar izvirzīto mērķi notiek vienošanās par nepieciešamo konsultāciju skaitu, kas varētu būt sākot no 6-8 reizēm līdz pat vairākiem mēnešiem, tiekoties 1-2 reizes nedēļā, konsultācijas ilgums 45-50 minūtes. Konsultēšanas procesa laikā uzstādītie mērķi var mainīties vai arī var parādīties vēl citi mērķi, līdz ar to iespējams arī vienoties par papildus tikšanās reizēm.

Iespējamas arī vienas reizes konsultācijas, kur klients var saņemt atbildi uz kādu konkrētu jautājumu, ko vēlējies uzdot speciālistam. Tomēr klientam jāapzinās, ka psihologa uzdevums nav sniegt konkrētus padomus, bet gan palīdzēt viņam atbildes uz saviem jautājumiem atrast sevī pašā.

Izvēlēties psihologu vai psihoterapeitu?

Domājot par psiholoģisku palīdzību, reizēm ir grūti izprast, kur tad ir tā robeža, kur beidzas psiholoģiskās konsultēšanas iespējas, un ir nepieciešama psihoterapija.

Būtiski ir saprast, ka psihoterapija ir ilgstošāks process par konsultēšanu, kā arī piemērots daudz dziļākai personības problēmu analīzei, orientējoties arī uz tās neapzinātiem procesiem un personības struktūras pārmaiņām.

Psiholoģiskā konsultēšana savukārt piemērota cilvēkiem, kam ir psiholoģiskas grūtības viņu ikdienas dzīvē, neirotiska rakstura sūdzības (piemēram, nepatīkams satraukums, nemiers, bailes, uzmācīgas negatīvas domas), kā arī tiem, kas jūtas kopumā labi, taču vēlas attīstīt un izprast savas personības resursus.

Vai tas notiek tikai individuāli – divatā un aci pret aci ar konsultantu?

Psiholoģisko konsultēšanu pieaugušie var saņemt individuāli, sākot jau no pusaudžu vecuma, izvēloties konsultāciju klātienē, telefoniski vai pa e-pastu.

Iespējamas arī konsultācijas pāriem, visai ģimenei – vecākiem ar bērniem, kā arī tikai vecākiem par audzināšanas jautājumiem, klātesot vienam, vai, pēc klientu izvēles, diviem konsultantiem.

Vai es varu būt drošs par konfidencialitāti?

Konsultanti saskaņā ar Psihologu darba ētikas kodeksu garantē klientam pilnīgu konfidencialitāti.

Kas nodarbojas ar psiholoģisko konsultēšanu?

Ar psiholoģisko konsultēšanu nodarbojas psihologi, kas ieguvuši maģistra grādu psiholoģijā.

Konsultanti

X
X
X
X