DIALOGA METODE UN MĀKSLA:
atklātas sarunas nozīme darbā ar klientiem un profesionāļiem

MPF, M.Div Benta Falka seminārs 8. novembrī 15:00-18:00

Par semināru

Viena no centrālajām konsultējošo profesiju prasmēm ir spēja sarunāties – uzklausīt un būt aktīvā dialogā. Tomēr spēja būt līdzās un atbalstīt cilvēkus nopietnās dzīves pārmaiņās, ciešanās, sērās un tām līdzāsstāvošajos eksistenciālajos jautājumos, nav viegls uzdevums neatkarīgi no profesionālā stāža vai pieredzes.

Līdzsvarojot nepieciešamību uztvert klienta šībrīža stāvokli ar iejūtīgu, atbalstošu kātbūtni, izvēloties atbilstošu un precīzu valodu, saglabājot robežas un profesionalitāti, bet nezaudējot patiesu, cilvēcīgu saikni, praktiķiem tomēr bieži jāsastopas ar savu bezspēcību.

  • Kādus vārdus vai rīcības izvēlēties tad? Un vai vispār?
  • Kā patiesi būt kopā ar otru cilvēku viņa dzīves pieredzēs?
  • Kā turpināt palīdzēt un rast spēku, jebkurā situācijā?

Šajā seminārā starptautiski atzītais Dāņu psihoterapeits, supervizors un kapelāns Bents Falks iepazīstinās ar praktiskiem piemēriem, teorētisku ieskatu un pieredzē balstītu veiksmīga konsultatīva dialoga metodi darbā ar cilvēkiem dažādās dzīves krīzēs un pārmaiņās.

Semināra pirmajā daļā – praktiska demonstrācija un diskusija. Otrajā daļā – lekcija, jautājumi un atbildes. Semināra dalībnieki ielūgti noslēgumā piedalīties jaunās grāmatas “Atklāta saruna: klātbūtne, veselais saprāts un robežas, kad vēlies kādam palīdzēt” atklāšanā kopā ar autoru.

Seminārs paredzēts 

Praktizējošiem kosultējošo profesiju speciālistiem – psihologiem, psihoterapeitiem, supervizoriem, kapelāniem un citiem speciālistiem, kas strādā ar klientiem. Seminārs notiek angļu valodā, vietu skaits ierobežots. Pēc semināra apmeklējuma dalībnieki varēs saņemt apliecinājumu.

Semināru vada:

Bents Falks (Bent Falk, dzimis 1943. gadā), MPF, M.Div, ir Dāņu psihoterapeits, supervizors, luterāņu mācītājs un slimnīcas kapelāns (1974-92).

Saņēmis Fulbraita stpendiju psiholoģijā ASV (1962-64), maģistra grādu teoloģijā (1972), specializējies kā Junga analītiķis (1975-79), Geštaltterapeits (1980-85), Geštalta Asociācijas (GATLA) sertifikāts (1994) un mācības Losandželosā (1992-98).

Strādā savā privātpraksē kā psihoterapeits, pasniedzējs un treneris, supervizors psihoterapeitiem, slimnīcas personālam, kapelāniem Dānijā un ārpus tās. Vairāku psiholoģijas, teoloģijas un eksistenciālu tēmu grāmatu autors. Grāmata “Honest Dialogue” no dāņu valodas tulkota angļu, vācu, zviedru un norvēģu valodā un šī gada novembrī ar nosaukumu “Atklāta saruna: kātbūtne, robežas un veselais saprāts, kad vēlies kādam palīdzēt” iznāk latviešu valodā Ģimenes psiholoģijas centra “LĪNA” paspārnē. 

*Vietu skaits ierobežots. Pasākums notiek angļu valodā.
Pēc semināra dalībnieki varēs saņemt apliecinājumu par piedalīšanos.
icon-maps

Klātienes seminārs

RISEBA Arhitektūras un mediju centrs H2O 6 (Deju zāle), Durbes ielā 4, Rīgā.

Programma

2023. gada 8. novembrī no 15.00-18.00 ar kafijas pauzi.

No 18.00-19.00 semināra dalībnieki aicināti pievienoties Bent Falka grāmatas “Atklāta saruna: kātbūtne, robežas un veselais saprāts, kad vēlies kādam palīdzēt” atklāšanā.

Dalības maksa

Līdz 31. oktobrim:

Dalība seminārā, kafijas pauze – 75 eiro, ieskaitot PVN.

Pēc 31. oktobra:

Dalība seminārā, kafijas pauze – 95 eiro, ieskaitot PVN.

Pērkot biļeti uz pasākumu, dalībniekiem iespējams iegādāties grāmatu “Atklāta saruna” iepriekšpārdošanā par 15 eiro, to saņemot semināra. dienā.

Atsauksmes

“Man dzīvē ir laimējies sastapt izcilus skolotājus,  un Bents Falks ir viens no viņiem. Esmu piedalījusies vairākos Benta vadītos semināros, saņēmusi nepieciešamo atbalstu un impulsu,  lai vairs nekavētos bailēs un sāktu rīkoties  jaunā veidā. Tas ļāva ieviest pārmaiņas,  par kurām labu laiku biju tikai domājusi. Bentā apbrīnoju skaidrību par robežām,  atbildībām, tiešumu,  precizitāti un sirsnīgo klātbūtni,  kā arī spēju atrast īstos vārdus tik dažādās dalībnieku situācijās.”

Evija Apine, Latvijas Supervizoru apvienības dibinātāja un SIA “MFocus” valdes locekle

sertificēta supervizore, lektore

 

 

“Šis darbs ieņem centrālo vietu manā profesionālās literatūras sarakstā. Trāpīgi izskaidrotās patiesu cilvēcisku kontaktu veicinošās nostājas, sarunu metodes un piemēri būs praktiski izglītojoši gan atbalstošo profesiju pārstāvjiem, gan tiem profesionāļiem, kuru darba ikdiena mēdz paģērēt pilnasinīgu attiecību veidošanu ar citiem cilvēkiem. Ārpus profesionālās dzīves iesaku šo grāmatu arī tiem, kuri tiecas ar tik vienkāršo, tomēr ne viegli sasniedzamo godīga iekšējā dialoga palīdzību nonākt līdz savām patiesajām ilgām un vajadzībām. Sirsnīgi priecājos, ka grāmata tagad ir pieejama arī latviešu valodā!”

Arita Featherstone, supervizore, organizāciju attīstības praktiķe

par Benta Falka grāmatu “Honest Dialogue”

 

 

“Vai būt godīgā dialogā  ar otru cilvēku ir viegli vai grūti? Izrādās, ka tā ir ne tikai palīdzošo profesiju pamatprasme, bet arī ikviena cilvēka pamatvajadzība. Lai gan mums varētu šķist, ka esam labi sarunu biedri, kompetenti profesionāļi un protam klausīties, paradoksālā veidā, nonākot aci pret aci ar cilvēku, kurš ir smagās ciešanās un grūtībās, mēs nereti jūtamies apjukuši un vairs nezinām, ko teikt, ko darīt un galu galā, kā “būt” kopā ar otru cilvēku viņa ciešanās.

Bents Falks savu ilggadējā psihoterapeita pieredzē balstīto un vienlaicīgi dziļi praktisko grāmatu veidojis kā cieņpilnu un godīgu dialogu ar savu lasītāju, kuram pati grāmatas lasīšana var kļūt par dziedinošu pieredzi. Apbrīnojami skaidrā un vienkāršā, bet ne vienkāršotā veidā, autors dalās ar mums zināšanās par vienu no lielākajām dzīves mistērijām, proti, patiesu, dziedinošu attiecību veidošanu ar otru cilvēku, kurš cieš, un dara to kā Meistars.”

Dana Kalniņa-Zaķe, Mg. theol., supervizore, ilggadēja slimnīcas kapelāne

par Benta Falka grāmatu “Honest Dialogue”

 

 

Organizē un atbalsta

 

Semināru organizē Ģimenes psiholoģijas centrs “LĪNA” un Psiholoģijas profesionālās tālākizglītības centrs “LĪNA”. 

Semināru atbalsta Latvijas Supervizoru Apvienība, Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola “RISEBA” un konference “Supervīzijas jauda: atbalstam un izaugsmei”.

Projekta producente Kate Elpo.