Supervīzija ir konsultatīvs process – atsevišķas sesijas vai sesiju cikls, kurā cilvēkam ir iespēja saņemt atbalstu jautājumos, kas saistīti ar viņa profesionālo darbību. Supervīzijā vari piedzīvot drošu vidi, kurā atklāt savas stiprās un vājās puses, uzrunāt grūtības profesionālajā darbā, piedzīvot kopābūšanu ar kolēģiem, sajust piederības sajūtu (ja supervīzija notiek grupā vai komandā) un saņemt stiprinājumu un pieņemšanu.

Regulāra sadarbība ar supervizoru palīdz nodrošināt līdzsvarotāku ikdienu – gan darba, gan mājas dzīvē.

Supervīzijas galvenie mērķi ir:

Līnā piedāvājam:

Pieteikties supervīzijai

Pieteikums supervīzijai

Supervīzijas vada:

https://lina.lv/wp-content/uploads/ML_Vita.jpg

psiholoģe, ģimenes psihoterapijas speciāliste

Līnas dibinātāja un vadītāja. Kā psihoterapeite strādā ar pieaugušajiem un pāriem. Darbs ar vecākiem ap mazuļa gaidīšanu un dzimšanu. Zīdaiņa-vecāku psihoterapija. Māca un darbā atbalsta PEP mammas un dūlas. Sertificēts pārraugs.

ML_Jolanta

psiholoģe, ģimenes psihoterapijas speciāliste

Smilšu spēļu terapijas praktizētāja, Marte Meo terapeite. Strādā ar visu ģimeni, pāri vai individuāli – gan ar pieaugušajiem, gan bērniem. Konsultē pusaudžus un viņu vecākus, kā arī par grūtībām, kas saistās ar skolu. Sertificēts pārraugs.

ML_LīgaZ

pedagoģe, supervizore, psiholoģe, PEP mamma

Māca un atbalsta darbā topošās PEP mammas un dūlas. Vada mammu un mazuļu grupas.