Dūlu mācību
Profesionālais kurss

(Dūlu mācību 3. kurss)

Trešajā un noslēdzošajā dūlu mācību kursā paredzēta prakse ar regulārām supervīzijām, kā arī dūlas darbam nepieciešamu padziļinātu un specifisku zināšanu apguve.

Kursa nodarbību tēmas:

 • Darbs paaugstināta stresa apstākļos un savu emociju regulēšana;
 • Krīzes intervences pamati;
 • Ķeizargrieziens, dzemdības ar epidurālo anestēziju, dažādi dzemdību sarežģījumi un atbalsts tajos;
 • Ģimenes sistēmas ietekme uz gaidāmo mazuli – vecvecāki, brāļi un māsas;
 • Kā konsultēt vecākus ar narcistiskiem personības traucējumiem;
 • Psihiskie traucējumi jaunajiem vecākiem un sadarbība ar psihiatru;
 • Darbs ar traumatisku pieredžu, kas notikušas dzemdībās vai grūtniecībā, pārstrādi;
 • Iepriekšēja seksuālas vai fiziskas vardarbības pieredze un gatavošanās dzemdībām;
 • Iepriekšējas traumatiskas dzemdības un ar grūtniecību vai dzemdībām saistīti zaudējumi;
 • Grupu vadīšanas pamati;
 • Atbalsts vecākiem dažādās ģimenes situācijās – vientuļie vecāki, mazgadīgi vecāki, sociālā riska vecāki, viendzimuma ģimenes;
 • Specifiskas zīdīšanas situācijas un grūtības, atbalsts to risināšanā;
 • Neauglības un mākslīgās apaugļošanas fizioloģiskie un psiholoģiskie aspekti;
 • Saruna ar sievieti par viņas fizisko veselību pēc dzemdībām, sadarbība ar dzemdību speciālistiem;
 • Ievads aromeļļu lietošanā un plaukstu masāža;
 • Praktiskās darbības uzsākšana.

Datumi tiks precizēti. 

Kursu vada:

https://lina.lv/wp-content/uploads/ML_Vita.jpg

psiholoģe, ģimenes psihoterapijas speciāliste

Līnas dibinātāja un vadītāja. Kā psihoterapeite strādā ar pieaugušajiem un pāriem. Darbs ar vecākiem ap mazuļa gaidīšanu un dzimšanu. Zīdaiņa-vecāku psihoterapija. Māca un darbā atbalsta PEP mammas un dūlas. Sertificēts pārraugs.

ML_Zīle

lektore, sertificēta dzemdību dūla, veselības sporta speciāliste, elpošanas un fitnesa trenere

Māca un atbalsta darbā topošās dūlas

ML Liene Drauga

lektore, sertificēta vecmāte, grupu nodarbību vadītāja

Māca un atbalsta darbā topošās dūlas.

Atsevišķas kursa lekcijas vada vieslektori. Kursa gaitā notiek mācību supervīzijas pie pieredzējušiem speciālistiem.

EUR 1600

maksājot par visu gadu uzreiz (samaksa jāveic divas nedēļas pirms mācību uzsākšanas)

EUR 1800

maksājot reizi 6 mēnešos (samaksa jāveic divas reizes – EUR 900 pirms mācību uzsākšanas un pirms vienpadsmitās nodarbības)

*Vismaz 20% no mācību maksas iespējams atgūt kā ienākuma nodokļa pārmaksu, iesniedzot maksājuma apliecinājumu VID.

Praktiskā informācija

Dūlu mācību trešajā kursā iespējams mācīties, ja sekmīgi pabeigti divi iepriekšējie kursi:  Psiholoģiskie aspekti grūtniecības, dzemdību un pēcdzemdību aprūpē un Dūlu mācību pamatkurss.

3. jeb dūlu mācību profesionālajā kursā notiks 22 nodarbības. Mācību noslēgumā būs divas eksāmena dienas. Mācības norisināsies reizi mēnesī piektdienā un sestdienā no plkst. 10.00 – 17.30.

Šīs programmas beidzēji saņem valsts atzītu izglītības dokumentu – Psiholoģijas profesionālās tālākizglītības centra LĪNA izsniegtu apliecību par profesionālās pilnveides izglītības apguvi. (Izglītības kvalitātes valsts dienesta 2022. gada 28. novembrī izsniegta izglītības iestādes reģistrācijas apliecība Nr. 3361802406).