Psiholoģiskie aspekti grūtniecības, dzemdību un pēcdzemdību aprūpē

(Dūlu un PEP mammu apmācības 1. kurss)
Akreditēta mācību programma, IKVD akreditācijas Nr. AI_3058

Šajā kursā kopā mācās

 • topošās dūlas
 • topošās PEP mammas
 • profesionāļi un citi interesenti, kas vēlas gūt padziļinātas zināšanas par grūtniecības un dzemdību psiholoģisko pusi, kā arī apgūt praktiskas atbalsta metodes topošajiem un jaunajiem vecākiem

Kursa nodarbību tēmas:

 • Emocionālā kompetence veiksmīgākai komunikācijai. Kā vadīt savas emocijas. Kā izturēties, piedzīvojot citu cilvēku spēcīgas emocijas.
 • Emocijas grūtniecībā, dzemdībās un pēc tam.
 • Sarunu vadīšanas un konsultēšanas pamati, sarunas sarežģītās situācijās. Praktiska vingrināšanās.
 • Droša piesaiste un tās nozīme visas dzīves garumā.
 • Veselīgas piesaistes attiecību veicināšana pirms dzemdībām, dzemdību laikā un pēc tam.
 • Zaudējumi un sēras. Palīdzēt sērojošajiem vecākiem un arī sev. Grūtniecība un dzemdības pēc iepriekšēja zaudējuma.
 • Dzemdības kā trauma – palīdzēt to pārstrādāt mammai, tētim, bērnam un pašai sev.
 • Tēvs un bērna atnākšana. Attiecības pārī – krīzes un attīstība. Pāra konsultēšana un atbalstīšana.
 • Psihiski traucējumi (trauksme, depresija, psihoze) grūtniecības laikā. Pēcdzemdību skumjas, trauksme, depresija, psihoze. Cēloņi, diagnozes iespējas un palīdzība. Preventīvie pasākumi. Atpazīt savu iespēju robežas un ieteikt tālāko palīdzību.
 • Atpazīt jaundzimušā signālus un “tulkot” tos vecākiem, veicinot vecāku kompetenci un mazinot komunikācijas grūtības ģimenē.
 • Palīdzība vecākiem ar zīdaini, kurš pārmērīgi raud.
 • Konsultēšana par jaundzimušā miegu.
 • Pusaudžu grūtniecība un mammas lomas apguve.
 • Priekšlaicīgas dzemdības un atbalsts ģimenei.
 • Emocionālā izdegšana un pašpalīdzība.
 • Noslēguma nodarbība, kuras laikā runā par sadarbību ar klienti noslēgšanu.

Kursu vada:

ML_DaceC1

psiholoģe, PEP mamma

Līnā jau kopš 2005. gada vada mammu un mazuļu grupas, tagad arī vecāku atbalsta grupas, seminārus par audzināšanas jautājumiem. Konsultē mazu bērnu vecākus.

ML_LīgaZ

pedagoģe, supervizore, psiholoģe, PEP mamma

Māca un atbalsta darbā topošās PEP mammas un dūlas. Vada mammu un mazuļu grupas.

Samaksa par kursu*:

EUR 1500

maksājot reizi 6 mēnešos (samaksa jāveic divas reizes – EUR 750 pirms mācību uzsākšanas un pirms sestās nodarbības)

EUR 1300

maksājot par visu gadu uzreiz, tiek piemērota EUR 200 atlaide (samaksa jāveic divas nedēļas pirms mācību uzsākšanas)

EUR 50

maksa par pieteikšanos kursam (summa netiek ieskaitīta mācību maksā, kā arī netiek atgriezta, ja izlemts mācībās nepiedalīties vai ja pēc pārrunām dalībniecei liedz iespēju uzsākt mācības)

*Mācību maksas apliecinājumu iespējams iesniegt VID kā attaisnotos izdevumus ienākuma nodokļa pārmaksas atgūšanai.

Praktiskā informācija

Lai pievienotos kursam, nav nepieciešamas specifiskas zināšanas, bet jābūt iegūtai vidējai vai vidējai profesionālajai izglītībai jebkurā jomā. 

Pirms kursa sākuma paredzētas arī pārrunas, lai informētu par programmas prasībām un izvērtētu potenciālās dalībnieces piemērotību grupas darbam.

1. Attālinātā grupa pirmdienās 1 reizi mēnesī, (no 2024. gada 26. augusta), vada Līga zelmene-Laizāne.

Nodarbības notiks attālināti Zoom platformā no plkst. 14:00 līdz 17:00 (dažos datumos līdz 18:00). Pirmā nodarbība norisināsies visas dienas garumā plkst. no 10:00 līdz 17:00. Pieteikšanās līdz 16. jūlijam.

Plānotie datumi: 
26.08.24. (plkst. 10:00-17:00), 23.09.24.(plkst. 14:00-17:00), 21.10.24. (plkst. 14:00-18:00), 11.11.24. (plkst. 14:00-17:00), 09.12.24. (plkst. 14:00-17:00), 06.01.25. (plkst. 14:00-17:00), 03.02.25. (plkst. 14:00-17:00), 03.03.25. (plkst. 14:00-18:00), 31.03.25. (plkst. 14:00-18:00), 28.04.25. (plkst. 14:00-17:00), 26.05.25. (14:00-18:00), 16.06.25. (14:00-18:00).

 

Kursā ir 12 nodarbības, kas notiek reizi mēnesī. Kopumā kurss ilgst 11 mēnešus; jūlijs ir brīvs.

Mācības notiks divās daļās: praktiskās nodarbības grupā (klātienē vai tiešsaistē), un 11 teorētiskās video lekcijas, kas pieejamas tiešsaistē un tās var noskatīties sev ērtā laikā.

Šīs programmas beidzēji saņem valsts atzītu izglītības dokumentu – Psiholoģijas profesionālās tālākizglītības centra LĪNA izsniegtu apliecību par profesionālās pilnveides izglītības apguvi. (Izglītības kvalitātes valsts dienesta 2022. gada 28. novembrī izsniegta izglītības iestādes reģistrācijas apliecība Nr. 3361802406).

Absolvējot programmu “Psiholoģiskie aspekti grūtniecības, dzemdību un pēcdzemdību aprūpē”, vari turpināt mācības par dūlu vai PEP mammu: